علمی_آموزشی
نکات کلیدی برای پیشگیری از آنفلوانزا و بیماری‌های حاد تنفسی

1398/9/9 شنبه

برای دریافت پوستر آموزشی « 6 گام کلیدی برای پیشگیری از آنفلوانزا و بیماری‌های حاد تنفسی» کلیک نمایید. 
برای دریافت فیلم آموزشی «نکات کلیدی برای پیشگیری از آنفلوانزا و بیماری‌های حاد تنفسی»  کلیک نمایید.