علمی_آموزشی
گزارش فعالیت‌های معاونت بهداشتی در زمینه رشد و تکامل ابتدای دوران کودکی

1398/3/11 شنبه

محدوده زمانی بين انعقاد نطفه و هشت سالگی مهم‌ترين دوره زندگی افراد است. زيرا رشد و پرورش كودك در اين دوره، شالوده رشد او در آينده را پی‌ريزی مي‌كند. رویکرد تکامل ابتدای کودکی دربرگیرنده همه عناصر مرتبط به رشد و تکامل کودکان زیر هشت سال می‌باشد و هدف نهایی از آن بهبود ظرفیت کودکان برای تکامل و یادگیری است. اسلاید پیوست شامل اهمیت دوران ابتدای کودکی و فعالیت‌های معاونت بهداشتی در این  زمینه می‌باشد.

دریافت فایل پاورپوینت: گزارش فعالیت‌های معاونت بهداشتی در زمینه رشد و تکامل ابتدای دوران کودکی