علمی_آموزشی
تغذیه در ماه مبارک رمضان

1399/2/28 يكشنبه

فیلم‌های مصاحبه سرکارخانم عطیه رزازی با موضوع«تغذیه در ماه مبارک رمضان» در سیمای مرکز استان قزوین، به شرح زیر قابل دریافت می‌باشند:
فیلم مصاحبه(قسمت اول)
فیلم مصاحبه(قسمت دوم)