تازه‌ها
سوختگی

1398/11/7 دوشنبه

سوختگی در ایران به شدت شایع است به‌طوری که مردم کشور ما 8 برابر متوسط جهانی دچار سوختگی می‌شوند.

برای دریافت فایلPdf «سوختگی» از مجموعه آموزشی بسته‌های طرح هر خانه یک پایگاه سلامت کلیک نمایید.