تازه ها
اختلالات اضطرابی از شایعترین اختلالات روانپزشکی در میان عموم مردم
وجود درمان‌های مؤثر (دارویی و غیردارویی)
بیماران افسرده ممکن است با شکایت جسمانی مراجعه نمایند
افسردگی یک اختلال عودکننده و مزمن است که منجر به اختلال عملکرد و ناتوانی می‌گردد.
سبک فرزندپروری متعادل، از مؤثرترین شیوه‌های فرزندپروری است.
انواع سبک‌ها شامل: سبک متعادل، سبک مستبد، سبک بی‌تفاوت، سبک سهل‌گیر
از مباحث مهارت‌های زندگی
مهارت حل تعارض مهارتی است که نیازمند کسب دانش است.
هر 40 ثانیه در جهان یک نفر جان خود را براثر اقدام به خودکشی از دست می‌دهد.
تمامی مشاوران و مدیران مدارس در سطح استان قزوین در حیطه پیشگیری از اقدام به خودکشی آموزش خواهند دید.
اهمیت و ضرورت پیشگیری از خودکشی در میان کودکان و نوجوانان
بروشور 7
جایگاه رسانه و شبکه‌های اجتماعی در پیشگیری از خودکشی
بروشور 6
عوامل اجتماعی چقدر در پیشگیری از خودکشی تأثیرگذارند؟
بروشور 5
نقش تاب آوری مهارت‌های زندگی در پیشگیری از خودکشی
بروشور4