ایراپن


آسم: برنامه اول راهبردی 5 ساله کنترل آسم و COPD
برنامه اول راهبردی 5 ساله کنترل آسم و COPD


سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوری اسلامے ایران در بازه زمانے 1394 تا 1404
به دلیل افزایش روند مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیرواگیر به خصوص در کشورهای در حال توسعه،سازمان جهانی بهداشت از دو دهه پیش بیماریهای غیرواگیر را جزو اولویت های بهداشتی کشورهای در حال توسعه اعلام کرده است.


سرطان؛دستورالعمل ثبت سرطان
دستورالعمل برنامه ثبت سرطان


فهرست داروهای دارای پتانسیل سوء مصرف موضوع ماده37 قانون برنامه پنجم توسعه
فهرست داروهای دارای پتانسیل سوء مصرف


فهرست اقدامات آسیب رسان به سلامت موضوع ماده37 قانون برنامه پنجم توسعه
فهرست اقدامات آسیب رسان به سلامت


فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع بند (الف) ماده37 قانون برنامه پنجم توسعه
فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت


دستورالعمل اجرایی ماده 37 برنامه پنجم توسعه کشور
ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت از طریق کلیه رسانه ها


ماده 37 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)


دیابت: دستورالعمل برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت (ویژه کارشناس تغذیه)
دیابت یکی از انواع بیماریهای مزمن و مهم غیرواگیر است که کنترل آن به تغییراتی در شیوه زندگی فردبیمار نیاز دارد.درمان بیماری شامل مراقبت های تغذیه ای،دارو درمانی،فعالیت بدنی یا ورزش،پایش گلوکز خون و آموزش خود درمانی به بیمار است.


دیابت: دستورالعمل برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت (ویژه پزشک)
دیابت یا بیماری قند،یک اختلال متابولیک (سوخت و سازی) در بدن است. در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد.


دیابت:دستورالعمل برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت (ویژه پرستار)
دیابت‌ ازجمله‌ بیماری‌های‌ متابولیک بوده‌ و یک‌ اختلال‌ چندعاملی است‌ که‌ با افزایش‌ مزمن‌ قند خون‌ یا هیپرگلیسمی(طبق‌ معیارهای‌ تشخیصی‌) مشخص‌می‌شود و نـاشی‌ از اختلال‌ ترشح‌ و یا عمل‌ انسولین‌ و یا هر دوی‌ آنها است‌.


دیابت: دستورالعمل برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت (ویژه بهورز)


تالاسمی:دستورالعمل کشوری برنامه پیشگیری از بروز تالاسمی ماژور
در حال حاضر موثرترین راه پیشگیری از بیماری تالاسمی غربالگری این بیماری در سطح جمعیتی و سپس بررسی ملکولی افرادی می‌باشد که در غربالگری در زمره افراد تحت خطر طبقه بندی شده‌اند. برای این منظور برنامه کشوری غربالگری تالاسمی در حال انجام می‌باشد.


فنیل کتونوری: دستورالعمل کشوری پیشگیری و کنترل فنیل کتونوری(pku)
بیماری فنیل کتونوری یک نقص مادرزادی نادر است. اختلال اصلی در این بیماری، تجمع اسید آمینه فنیل آلانین در مایعات بدن و سیستم عصبی است. تجمع غیرطبیعی این اسید آمینه در بدن کودک ، خطرناک است و منجر به بروز اختلالاتی در مغز و پوست می شود.


بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1978
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53367926 تعداد بازديد زيرپورتال: 1916632 اين زيرپورتال امروز: 442 سایت در امروز: 14030 اين صفحه امروز: 1