فرمت تدوین برنامه پاسخ مراکز خدمات جامع سلامت در فوریتها و حوادث EOP
شرح وظایف کارشناس مدیریت و کاهش خطر بلایا در سطح مراکز بهداشتی درمانی
پروژه اسفیر ، منشور بشردوستانه و حداقل استانداردها در پاسخگویی های بشردوستانه
  • 1394/10/1 سه شنبه پروژه اسفیر ، منشور بشردوستانه و حداقل استانداردها در پاسخگویی های بشردوستانه
    پروژه اسفیر در سال 1997 ، از سوی گروهی از سازمان های غیر دولتی) NGO ( و جنبش صلیب سرخ و هلال احمر جهانی بنیان گذاری شد تا به تدوین مجموعه قوانینی جهان شمول از حداقل استانداردها در حوزه های خدمات بشردوستانه بپردازد: حاصل این کار انتشار کتاب راهنمای «اسفیر » بود. هدف این کتاب ارتقای کیفیت امدادرسانی بش ردوستانه در شرایط ناگوار بلایا و اغتشاشات، و نیز افزایش مسئولی تپذیری انسانی در قبال این مردم گرفتار است. «منشور بشردوستانه و حداقل استانداردها در امدادرسانی بشردوستانه »، محصول تجربه جمعی افراد و سازما نهای گوناگون است؛ بنابراین نباید آن را مبلغ هیچ سازمان خاصی دانست.
برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها
  • 1394/10/1 سه شنبه برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها
    در این برنامه که بر اساس جدیدترین مباحث علمی در سطح جهان و بهره مندی از آموخت ههای مواجهه با حوادث رخ داده در کشور تدوین شده، کارکردهای کلیدی مدیریت تخصصی نظام سلامت برای آمادگی و پاسخ مناسب به عوارض حوادث و بلایا ارایه شده است.
پیوست 4 :کاهش آسیب پذیزی فیزیکی مرکز
دستورعمل برنامه نظام مراقبت بلایا
فایل اکسل شماره 2 مدیریت و کاهش خطر بلایا
فایل اکسل شماره 2 مدیریت و کاهش خطر بلایا
فایل اکسل شماره 1 مدیریت و کاهش خطر بلایا
بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 2107
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53349058 تعداد بازديد زيرپورتال: 1916303 اين زيرپورتال امروز: 651 سایت در امروز: 29606 اين صفحه امروز: 1