اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e7fcc457-f958-4d36-a03d-1f38aea74891

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e3ff8f72-8e4a-41c2-949f-ab051b9bfca8

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=8d9e7d98-ed73-4dc7-a0b2-bc81c440faef

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=ae189d55-bd46-46d2-bca8-dc47e307a40e

پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
 تلفن: 02833686188
 پست الکترونیک: ncomm@qums.ac.ir 
آدرس کوتاه این صفحه: http://url.qums.ac.ir/ncomm

تازه ها
1399/5/4 شنبه
فقط 61درصد افراد دیابتی در استان قزوین برای درمان بیماری خود مراجعه می‌نمایند.
برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس درمان دارویی دیابت در تاریخ 31تیر1399
1399/5/1 چهارشنبه
پوستر: خودداری از شنا در کانال‌های آبرسانی
# پویش _ ملی_ نه_ به _غرق _شدگی
1399/5/1 چهارشنبه
پوستر: پیشگیری از غرق شدگی
# پویش _ ملی_ نه_ به _غرق _شدگی
1399/5/1 چهارشنبه
پوستر: خطر غرق‌شدگی کودکان
# پویش _ ملی_ نه_ به _غرق _شدگی
1399/5/1 چهارشنبه
پوستر: لطفا در این تابستان غرق نشو
# پویش _ ملی_ نه_ به _غرق _شدگی
1399/5/1 چهارشنبه
پوستر: بهترین مکان برای شنا کجاست؟
# پویش _ ملی_ نه_ به _غرق _شدگی
1399/4/24 سه‌شنبه
# پویش ملی نه به غرق شدگی
یک سوم قربانیان غرق‌شدگی با مهارت شنا به‌طور کامل آشنا بوده‌اند.
1399/4/22 يكشنبه
بخش 5: پیشگیری از حوادث
از کتاب خود مراقبتی جوانان
1399/4/22 يكشنبه
بخش4: ورزش و فعالیت بدنی
​​​​​​​از کتاب خود مراقبتی جوانان
1399/4/22 يكشنبه
بخش3: عواقب مصرف دخانیات و مواجهه با دود آن
از کتاب خود مراقبتی جوانان
1399/4/22 يكشنبه
بخش دوم: اعتیاد
از کتاب خود مراقبتی جوانان
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: فعالیت فیزیکی
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: مراقبت از پای دیابتی
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: مسمومیت با CO
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: سوختگی
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: از سیگار و قلیان دوری می‌کنیم
موشن گرافی