منشور اخلاقی کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه

ما اعتقاد داریم: 
 خدمات ما موجب ارتقای سلامت و کیفیت زندگی مردم می‌شود.
 یکی از مهم‌ترین معیارهای موفقیت ما جلب رضایت خدمت‌گیرندگان  است. ما در هنگام ارایه خدمات به این ویژگی پایبندیم.
 همکاران ما در معاونت ارزشمندترین منابع سازمان هستند، پس تردیدی در اثرگذاری پندار و رفتار و کردار خود در میان خدمت گیرندگان نداریم.
 موفقیت در دستیابی به اهداف معاونت را همانا ارایه خدمات مناسب به مردم می‌دانیم.

ما همواره ارزش‌های زیر که منبع هدایت ما در ارایه خدمات خداپسندانه به مردم می‌شود را فراموش نخواهیم کرد: 

 در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبندیم.

 نظم و آراستگی، وقت شناسی و آمادگی برای ارایه بهترین خدمت به خدمت‌گیرندگان را از اصول مسلم و قطعی خود می‌دانیم.

 خود را موظف به حفظ اسرار گیرندگان خدمت می‌دانیم.

 پاسخگو بودن در مقابل خدمت‌گیرندگان را از بسترهای تعالی خود و دانشگاه می‌دانیم.

 اهداف سازمانی را به‌طور صحیح درک نموده و اهداف فردی را با آن همسو می‌نماییم.

 اطلاعات و راهنمایی لازم را به‌طور کامل در اختیار خدمت‌گیرندگان  قرارمی‌دهیم و از سرگردانی آنان جلوگیری می‌کنیم.

 فعالیت‌های اداری خود را براساس روش مستند و مشخصی انجام می‌دهیم و از اعمال سلایق شخصی خود پرهیز خواهیم نمود.

 به صحبت‌ها و  خواسته‌های خدمت‌گیرندگان گوش کرده و در ارایه خدمت به آنان در برابر قوانین موجود حداکثر تلاش خود را بکار می‌بندیم.

 از پوشش، گفتار و رفتار متناسب با شرع مقدس و فرهنگ جامعه اسلامی – ایرانی استفاده خواهیم کرد.

وظیفه خود می‌دانیم که از اسراف امکانات و اموال دانشگاه جلوگیری کرده و همکاران خویش را با پیشنهادهای سازنده در این امر مهم یاری می‌رسانیم.

 رعایت ادب، خوش‌رویی، عدالت و انصاف را همواره وظیفه خود می‌دانیم و بدان عمل می‌کنیم.

 ما همواره زمینه تعالی و رشد سایر همکاران را در همه سطوح فراهم خواهیم کرد.

 همیشه با نیت و انگیزه خیرخواهی و با نظر مثبت به امور مردم و خدمت‌گیرندگان توجه و اقدام می‌کنیم.

برای دریافت فایل تصویر منشوراخلاقی معاونت بهداشتی کلیک کنید.