تازه های سلامت کار
برگزاری جلسه بررسی فرایند مشاغل سخت وزیان آور استان
به منظور بررسی مشکلات اجرائی تعیین مشاغل سخت و زیان آور
کارگاه آموزشی عوامل شیمیایی محیط کار برگزار شد.
کارگاه آموزشی با عنوان عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار با حضور بازرسان بهداشت حرفه ای استان قزوین برگزار گردید.
بازدید معاون فنی مرکز بهداشت استان از شرکت شیشه لیا واقع در شهرستان بوئین زهرا
بازدید از خط تولید و خانه بهداشت کارگری شرکت شیشه لیا
کارگاه آموزشی پزشکان طب کار استان قزوین برگزار گردید.
پزشکان انجام دهنده معاینات سلامت شغلی استان قزوین در خصوص نحوه ثبت اطلاعات در سامانه جامع مدیریت بازرسی و برنامه ادغام بیماریهای غیرواگیر در برنامه سلامت شغلی آموزش دیدند.
برنامه استراتژیک بهداشت حرفه ای
برنامه استراتژیک واحد بهداشت حرفه ای معاونت‌ بهداشتی دانشگاه
شاخص های بهداشت حرفه ای
وضعیت استان قزوین از نظر شاخص های بهداشت حرفه ای
همایش مسئولین خانه های بهداشت کارگری استان با محور سلامت روان در محیط کار
این همایش با حضور بیش از 200 نفر از مسئولین خانه های بهداشت کارگری استان برگزار شد.
فرم های گزارش اقدامات ارگونومی
فرم گزارش شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و آموزشهای ارائه شده + فرم گزارش اقدامات اصلاحی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و مستندات مربوطه
برگزاری جلسه آموزشی بیمارستان‌های استان در خصوص برنامه بهداشت محیط بیمارستان
دراین جلسه در خصوص آخرین دستورالعمل‌ها و استاندارتهای پسماندهای شیمیایی- دارویی صحبت شد