تازه های سلامت کار
1398/10/29 يكشنبه
جلسه مسئولین فنی شرکت‌های خصوص ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه‌ای برگزار شد.
فعالیت 13 شرکت خصوصی بهداشت حرفه‌ای دارای مجوز، در سطح استان
1398/10/8 يكشنبه
کارگاه آموزشی مدیریت فرآیند بازرسی از کارگاه‌های تحت پوشش، جهت بازرسان بهداشت حرفه‌ای
پایش سلامت نیروی کار توسط بازرسان بهداشت حرفه‌ای
1398/9/30 شنبه
همایش سه جانبه گرایی(کارفرما- کارگر- دولت)  برگزار شد.
بیان نقطه نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در زمینه روابط کار و مشاغل سخت و زیان‌آور
1398/9/25 دوشنبه
آزمون پایان دوره پودمانی مدیریت حوادث شیمیایی برگزار شد.
دانش بازرسان و کارشناسان بهداشت حرفه ای استان در زمینه مدیریت حوادث شیمیایی مورد سنجش قرار گرفت.
1398/8/27 دوشنبه
بازرسان بهداشت حرفه ای استان قزوین با برنامه ایمنی و بهداشت شاغلین پسماندها  آشنا شدند.
کارگاه آموزشی با عنوان برنامه ریزی جهت تامین سلامت، ایمنی و بهداشت شاغلین پسماندها
1398/7/30 سه‌شنبه
جلسه پیگیری اجرای کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه برگزار شد
هدف کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه، حفاظت از سلامت انسان و محيط زيست از انتشار و رهاسازي جيوه و ترکيبات جيوه از منابع انسان ساز آن است.
1398/6/12 سه‌شنبه
فرم اندازه‌گیری استرس حرارتی
این فرم شامل چندین بخش مجزا می‌باشد که تکمیل همه بخش‌ها توسط کارشناس ارزیابی‌کننده ضروری می‌باشد.
1398/6/11 دوشنبه
کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستان ها، با دستورالعمل جدید معاینات سلامت شغلی آشنا شدند
در حال حاضر 74 درصد از کل بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان دارای کارشناس بهداشت حرفه ای بوده که در زمینه ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای به نیروههای شاغل در بیمارستانها فعالیت می نمایند
1398/6/11 دوشنبه
جلسه مسئولین فنی شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای در معاونت بهداشتی
در حال حاضر 13 شرکت خصوصی دارای مجوز از معاونت بهداشتی در سطح استان در زمینه ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای به کارگاههای فعال در استان خدمات ارائه می نمایند
1398/6/6 چهارشنبه
بازرسان بهداشت حرفه ای استان، با پرتو مادون قرمز در محیط کار آشنا شدند
با حضور تعداد 43 نفر از بازرسان بهداشت حرفه ای شاغل در مراکز بهداشت شهرستان های استان
1398/6/4 دوشنبه
چک لیست‌های برنامه خوداظهاري كارفرمایان در زمینه بهداشت كار+ راهنمای تکمیل
تکمیل این چک لیست‌ها، برای کلیه کارفرمایان واحدهای کاری بیش‌از 25 نفر ضرورت دارد.
1398/5/27 يكشنبه
پاورپوینت: مدیریت بحران و نقش بهداشت حرفه ای
ارائه شده توسط آقای مهندس محسن نوری در همایش 14 مرداد مسئولین خاته های بهداشت کار استان