محتوای صفحه داخلی
 طراحي ساختار واحدهاي بهداشتي درماني در سطح استان اعم از مركز بهداشتي درماني شهري، روستايي، خانه بهداشت، پايگاه بهداشتي – تهيه و اجراي پرونده هاي تحقيقاتي و كاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي در سطح استان – راه اندازي واحدهاي بهداشتي درماني مطابق با ساختار گسترش – اولويت بندي در احداث واحدهاي بهداشتي درماني، مكان يابي براي احداث واحدهاي بهداشتي مطابق با ضوابط و آئين نامه هاي گسترش، تهيه و ابلاغ ضوابط، استانداردها در نظام بهداشتي، تكنولوژي خدمات بهداشتي، ارزشيابي خدمات واحدهاي بهداشتي و تعيين فايده اثر بخشي آنها – برآورد اعتبار مورد نياز خدمات بهداشتي درماني از اهم وظائف آن باشد و وضعيت ساختار شبكه هاي بهداشتي درماني استان به تفكيك شهرستانها  
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1747
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53290532 تعداد بازديد زيرپورتال: 1915246 اين زيرپورتال امروز: 909 سایت در امروز: 23062 اين صفحه امروز: 1