تازه ها
1398/10/8 يكشنبه
باید رسیدن ایران به جمعیت بالنده، هدف همه دستگاه‌ها شود.
نباید فرصت‌ها را از دست داد و باید با کار تیمی، بسوی ایران دارای جمعیت بالنده پیش رفت.
1398/9/30 شنبه
بسته جدید کودک سالم
اسلایدهای آموزشی شیر مادر
1398/9/27 چهارشنبه
ارائه خدمات هنگام ازدواج، در مرکز بهداشت، دو روزه می‌شود.
آموزش‌های هنگام ازدواج برای ارتقاء آگاهی، نگرش و رفتار جنسی زوجین و ...
1398/9/13 چهارشنبه
 برگزاری بازآموزی «بسته جدید خدمتی کودک سالم»
مراقبت دوره‌ای کودکان از قدیمی‌ترین برنامه‌های مراقبتی سیستم بهداشتی می‌باشد
1398/9/12 سه‌شنبه
10 گام برای بهبود کیفیت خدمات و مراقبت های نوزادی
رویکرد اپیک براساس 10 گام، یک روش برنامه‌ریزی ارتقاء کیفیت خدمات مراقبت‌های سلامتی بوده و ...
1398/9/10 يكشنبه
بسته جدید خدمتی کودک سالم
اسلاید آموزشی
1398/9/10 يكشنبه
 برگزاری بازآموزی «بسته جدید خدمتی کودک سالم»
کودکان اکثریت مراجعین به واحدهای بهداشتی را تشکیل می‌دهند
1398/9/9 شنبه
نقش گروه مامایی در اجرای طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت»
نشست روز 5 آذر 98 ، با حضور مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی
1398/9/3 يكشنبه
پرسشنامه 30 ماهگی کودکان
پرسشنامه سنین و مراحل A.S.Q
1398/9/3 يكشنبه
پرسشنامه 27 ماهگی کودکان
پرسشنامه سنین و مراحل A.S.Q
1398/9/3 يكشنبه
پرسشنامه 24 ماهگی کودکان
پرسشنامه سنین و مراحل A.S.Q
1398/9/3 يكشنبه
پرسشنامه 20 ماهگی کودکان
پرسشنامه سنین و مراحل A.S.Q