پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر

شرح وظایف    

 پرسنل  

فرم ها  پیوندها  
تلفن 02833672105
ایمیل comm@qums.ac.ir

  نشانی جهت لینک به این صفحه :  http://url.qums.ac.ir/comm

تازه‌ها
1399/7/16 چهارشنبه
راهنمای کاربرد ماسک برای کودکان در شرایط پاندمی کووید19
درمورد استفاده کودکان از ماسک
1399/7/15 سه‌شنبه
پیشگیری و کنترل کروناویروس در کشاورزان و دامداران
ویژه مشاغل کشاورزی و دامداری
1399/7/15 سه‌شنبه
مبانی و استاندارد فرآیندهای اجرایی نظام مراقبت کرونا
نسخه اول دستورعمل بیماری کووید19 مورخ 15تیرماه99
1399/7/7 دوشنبه
ششم مهرماه مصادف با 27 سپتامبر« روز جهانی هاری »
حذف هاری با واکسیناسیون سگ‌ها
1399/6/23 يكشنبه
خبرنامه کووید19، شماره 33
ویروس کرونای جدید2019
1399/6/22 شنبه
نسخه هشتم راهنمای تشخیص و درمان کووید19
در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری
1399/6/4 سه‌شنبه
نسخه هفتم فلوچارت تشخیص و درمان کووید19
در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری
1399/6/4 سه‌شنبه
نسخه پنجم فلوچارت تشخیص و درمان کووید19
تشخیص و درمان بیماری COVID-19
1399/6/4 سه‌شنبه
نسخه ششم فلوچارت تشخیص و درمان کووید19
در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری
1399/5/28 سه‌شنبه
دستورالعمل مراقبت و درمان اچ‌آی‌وی در بالغین
ویرایش جدید(ویژه متخصصین و پزشکان درمانگر ایدز)