اخبار
1399/4/23 دوشنبه
آغاز سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان سال99
ارزیابی حدود14500 نوآموز بدو ورود به دبستان در پایگاه‌های سنجش ثابت و سیار استان
1399/4/22 يكشنبه
مراقبین سلامت آموزش و پرورش جهت سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان، آموزش دیدند.
این آموزش باتوجه به شروع سنجش نوآموزان از بیست و یکم تیرماه انجام شد.
1399/4/21 شنبه
برگزاری نشست کمیته تدوین و اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی
برنامه‌ریزی صحیح، یکی از الزامات رسیدن به اهداف سازمانی است.
1399/4/11 چهارشنبه
استخراج اهداف 5ساله استراتژیک حوزه بهداشتی دانشگاه
دستیابی به اهداف استراتژیک حوزه بهداشتی دانشگاه از سال95 تا 98
1399/4/9 دوشنبه
سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان سال99
آغاز سنجش سلامت 14500نوآموز بدو ورود به دبستان از 21 تیرماه سال99
1399/4/4 چهارشنبه
با اتخاذ تصمیمات کارآمد و مسؤولیت پذیری، می‌توان از مرحله دوم کرونا ویروس عبور کرد.
افزایش موارد اخیر ابتلا به کرونا، ناشی‌از کمتر‌شدن ترس مردم از ویروس کووید می‌باشد.
1399/4/1 يكشنبه
مصرف مواد مخدر در زنان متفاوت از مردان است.
زنانی که در کودکی شرایط سختی را گذرانده‌اند، ممکن است به مصرف موادمخدر رو آورند.