مرکز مدیریت شبکه


  •   واحدهای مرکز مدیریت شبکه شامل:

              آمار و تحلیل عملکرد 

              امور بهورزی

              امور دارویی و حاکمیت بالینی

              جلب مشارکت‌های مردمی

              امور نیروی انسانی 

               گسترش شبکه‌ها:

                   برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده       -     برنامه تحول سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر (PHC شهری)


 

تلفن مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی :  02833686200

پست الکترونیک مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی :  phc@qums.ac.ir

آدرس کوتاه این صفحه: http://url.qums.ac.ir/gostaresh

تازه‌ها
1399/5/12 يكشنبه
نحوه صدور گواهی پزشکی برای فوت ناشی از کرونا
دستورعمل بین‌المللی گواهی پزشکی مرگ ناشی از بیماری کووید19
1399/5/8 چهارشنبه
نشست نمایندگان پزشک و ماماهای تیم سلامت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی
بررسی وضعیت موجود و عملکرد برنامه پزشک خانواده روستایی در سال98
1399/4/22 يكشنبه
برنامه «هرخانه یک پایگاه سلامت» در شهر محمدیه
مستندات اجرای پایلوت برنامه در استان قزوین
1399/4/9 دوشنبه
کلیپ کوتاه: هرخانه یک پایگاه سلامت
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: فعالیت فیزیکی
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: نشستن صحیح
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: مراقبت از پای دیابتی
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: افسردگی
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: کاهش مصرف نمک
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: مسمومیت با CO
موشن گرافی