مرکز مدیریت شبکه

تلفن مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی :  02833686200

پست الکترونیک مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی :  phc@qums.ac.ir

آدرس کوتاه این صفحه: http://url.qums.ac.ir/gostaresh

تازه ها
آموزش داوطلبان و سفیران سلامت در شهر محمدیه، در راستای طرح هرخانه یک پایگاه سلامت
آموزش درخصوص دیابت و مراقبت از پای دیابتی، بهداشت دهان و دندان،خودمراقبتی در افسردگی
اجرای طرح هرخانه یک پایگاه سلامت منجر به افزایش خودمراقبتی می شود.
تحقق ارتقای سلامت و پیشگیری، انجام درمان های اولیه و بازتوانی و توانبخشی در قالب طرح هرخانه یک پایگاه سلامت
یک واحد سرمایه گذاری در حوزه بهداشت می تواند به صرفه جویی ۱۴ واحدی در حوزه درمان منجر شود.
آئین افتتاح طرح کشوری هر خانه یک پایگاه سلامت - همزمان در استان های قزوین، سمنان و اصفهان
طرح کشوری هرخانه، یک پایگاه سلامت همزمان در قزوین، سمنان و کاشان آغاز شد.
وزیر بهداشت: این طرح برای اولین بار در جهان اجرا می‌شود.
افتتاح طرح آزمایشی «هر خانه، یک پایگاه سلامت» در شهر محمدیه قزوین
این نشست، روز 30 آبان 1398 در محل فرمانداری شهرستان البرز برگزار شد.
اول آذر 98، آغاز طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت» در شهر محمدیه
با اجرای این طرح، در هر خانه، یک تن در زمینه مسایل بهداشت در خصوص پیشگیری، کمک های اولیه و بازتوانی، آموزش خواهد دید
در استان قزوین، اولین نشست هماهنگی اجرای طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت»، برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه هماهنگی طرح هرخانه یک پایگاه سلامت
برای اجتماعی سازی سلامت - استان قزوین، محل اجرای طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت» می شود.
دکتر رئیسی، وجود یک فرد دارای اطلاعات و سواد سلامت بالا در خانوار را موجب امنیت سلامت خانواده دانست.
بررسی شرایط اجرای طرح آزمایشی هر خانه یک پایگاه سلامت در محمدیه توسط معاون و مشاور وزیر بهداشت
این بازدید در راستای اجرای طرح آزمایشی هر خانه یک پایگاه سلامت که قرار است در آینده ای نزدیک اجرا شود انجام شد
فصلنامه بهورز سال بیست و نهم (شماره 102) پاییز 1398
پزشکی و پیراپزشکی