فرمهای اماری تداوم آموزش های ازدواج


سلامت سالمندان: فرم 4 صفحه ای مراقبت دوره ای سالمندان
فرم مراقبت دوره ای سالمندان برای سالمندان 60 سال به بالا تکمیل می گردد .این فرم شامل قسمت ارزیابی توسط غیرپزشک وپزشک بوده که هر سالمند درمورد 14 اختلال وبیماری ارزیابی وطبقه بندی می شود.


سلامت میانسالان: چک لیست پایش نحوه انجام تست پاپ اسمیر توسط ماما
چک لیست پایش نحوه انجام تست پاپ اسمیر ، به منظور افزایش کیفیت نمونه های پاپ اسمیر توسط کارشناس میانسالان ستاد شهرستان در فواصل هر 2 سال یک بار از ماما های مراکز بهداشتی درمانی تکمیل می گردد.


سلامت میانسالان: فرم شماره 2 شناسنامه سلامت بانوان ایران - مراقبت ممتد
شناسنامه سلامت میانسالان (زنان ومردان 30-59سال) از دو فرم ارزیابی دوره ای و مراقبت ممتد تشکیل شده است. فرم مراقبت ممتد در فاصله دو ارزیابی دوره ای برای افرادی که در ارزیابی دوره ای دارای مشکلات سلامتی بوده اند تکمیل شده و در پرونده خانوار قرار می گیرد.


سلامت میانسالان: فرم شناسنامه سلامت مردان ایران ( سما)
فرم شناسنامه سلامت مردان ایران ( سما) برای مردان 59- 30 سال تکمیل می گردد. این فرم شامل فرم شماره یک ارزیابی دوره ای سلامت مردان میانسال می باشد که در فواصل هر 3 سال یک بار تکمیل می شود.


سلامت میانسالان: فرم شناسنامه سلامت بانوان ایران ( سبا)
فرم شناسنامه سلامت بانوان ایران ( سبا) برای بانوان 59- 30 سال تکمیل می گردد. این فرم شامل فرم شماره یک ارزیابی دوره ای سلامت زنان میانسال می باشد که در فواصل هر 3 سال یک بار تکمیل می شود.


باروری سالم : فرم ثبت روشهای پیشگیری از بارداری


باروری سالم : فرم های ثبت ناباروری


باروری سالم : فرم های مشاوره باروری


برنامه باروری سالم : فرم 108 - آمار تنظیم خانواده


بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 7419
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53368689 تعداد بازديد زيرپورتال: 1916691 اين زيرپورتال امروز: 464 سایت در امروز: 14793 اين صفحه امروز: 1