مسئولین و کارشناسان
دکتر جلال رحمانی
 • دکتر جلال رحمانی حوزه مدیریت سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان قزوین
دکتر ناهید یزدی
 • دکتر ناهید یزدی حوزه مدیریت معاون فنی مرکز بهداشت استان - مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت
هاشم علیجانی
حبیب اله چگینی
دکتر شیوا لقایی
دکتر نسرین تنکابنی
شیرین نادری
مژگان عباسی
عطیه رزازی
دکتر لادن محمدزاده
رفعت یاحقی
محسن نوری
 • محسن نوری سرپرست گروه مدیریت خطر بلایا و پدافند غیرعامل
دکتر اکبر یوسفی
حمیدرضا خوشقدم
سجاد بحری
اکبر بهرامی
مهندس حمید گلناری
نوشین جنتی فر
بی بی سارا شیخ
 • بی بی سارا شیخ کارشناس برنامه سلامت سالمندان و برنامه نظام مرگ کودکان 1-59 ماهه
شهرزاد مهرآئین
نرگس شلویری
مریم سلطانی
فاطمه بابایی
دکتر بهزاد نجف پور
 • دکتر بهزاد نجف پور گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
صفدر کریمی
 • صفدر کریمی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
ستار بهشتی
 • ستار بهشتی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
علی قندیان
 • علی قندیان گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
هادی باقری
 • هادی باقری گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
مینا شهسواری
فاطمه ناجی امیدی
آمنه احدی‌زاده
علی جعفری
ابوالحسن شاهری
اصغر پایون
غلامرضا احدی
رضا طهماسبی پور
عسکر شریف زاده
اکرم باحجب
خدیجه افشار
مینا الهام کیا
زهرا پیشدادیان
خدیجه سادات حسینی
 • خدیجه سادات حسینی مرکز مدیریت شبکه استان رئیس گروه گسترش شبکه های بهداشتی و کارشناس مسئول بهورزی
مقصود پورمحمدی
 • مقصود پورمحمدی مرکز مدیریت شبکه . مسئول برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده مرکز مدیریت شبکه
زهرا فتاحی
 • زهرا فتاحی مرکز مدیریت شبکه کارشناس مسئول گسترش شبکه های بهداشتی مرکز مدیریت شبکه استان و مسئول برنامه جلب مشارکتهای مردمی
زهرا کشاورز قاسمی
زهرا برجی خانی اوانکی
مرتضی آبروان
مهندس وحید زارعی
مهندس مریم چالیزاده
مهندس مژگان کاکاوند
سمانه ذوالقدر
مریم مرادی
 • مریم مرادی واحد امور آزمایشگاهها کارشناس هماهنگ کننده امور آزمایشگاههای معاونت بهداشتی
شهروز شکری مژدهی
 • شهروز شکری مژدهی واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی کارشناس تغذیه واحد بهبود تغذیه جامعه
الهام کاکاوند
 • الهام کاکاوند واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس - کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
آمنه خالقی
 • آمنه خالقی واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس - کارشناس سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس
شکوفه سلیمی
 • شکوفه سلیمی گروه سلامت دهان و دندان - کارشناس سلامت دهان و دندان
نرگس زمانی
 • نرگس زمانی گروه آموزش و ارتقای سلامت - کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
محمدرضا یوسفی
 • محمدرضا یوسفی گروه سلامت روان اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد - کارشناس سلامت روان اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد
فاطمه رسولی‌کیا
جواد منهجی
 • جواد منهجی واحد روابط عمومی - رابط روابط عمومی معاونت بهداشتی
حامد تردست
عبدالعلی پاک‌نهاد
سیاوش نظری
غلام اسلامی
علی کلهر چگینی
مریم السادات بابایی
اکرم حمزه
فاطمه کشاورزمعتمدی
محمدرضا ایلبگ بهرام آبادی
علیرضا مددخانی
محمدزمان کلهر