علمی_آموزشی
1398/10/30 دوشنبه
آغاز دیده‌وری هپاتیت B و C درجمعیت‌های پرخطر استان قزوین
هپاتیت‌هاي B و C به عنوان قاتلي خاموش در سراسر جهان
1398/10/29 يكشنبه
سرطان و باورهای نادرست
مطلب علمی
1398/10/29 يكشنبه
اختلالات اضطرابی از شایعترین اختلالات روانپزشکی در میان عموم مردم
وجود درمان‌های مؤثر (دارویی و غیردارویی)
1398/10/29 يكشنبه
سهم شما از علل قابل پیشگیری مرگ ناشی از سرطان، بیش از پنجاه درصد است.
نیمی از سرطان‌ها درمان پذیرند و سرطان مساوی با مرگ نیست.
1398/10/29 يكشنبه
بیماران افسرده ممکن است با شکایت جسمانی مراجعه نمایند
افسردگی یک اختلال عودکننده و مزمن است که منجر به اختلال عملکرد و ناتوانی می‌گردد.
1398/10/29 يكشنبه
ترویج الگوی غذایی سالم با جایگزین‌های غذایی سالم
استفاده از الگوی راهنمای هرم غذایی و رعایت دو اصل تنوع و تعادل در خوردن است.
1398/10/28 شنبه
به مناسبت دهمین بسیج ملی آموزش تغذیه سالم
مطلب علمی و پوستر
1398/10/28 شنبه
سبک فرزندپروری متعادل، از مؤثرترین شیوه‌های فرزندپروری است.
انواع سبک‌ها شامل: سبک متعادل، سبک مستبد، سبک بی‌تفاوت، سبک سهل‌گیر
1398/10/22 يكشنبه
ماسک و وضعیت هشدار هوا
مواردی برای شرایط آلودگی هوا
1398/10/14 شنبه
روش نشستن
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه
1398/10/14 شنبه
آموزش حرکت در افراد دارای ناتوانی ناشی از ضایعات نخاعی
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه
1398/10/14 شنبه
کنترل خونریزی خارجی
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه
1398/10/14 شنبه
احیای قلبی ریوی فقط با دست
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه
1398/10/14 شنبه
درد قفسه سینه
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه
1398/10/14 شنبه
فعالیت بدنی
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه
1398/10/14 شنبه
پیشگیری از مشکلات اسکلتی – عضلانی
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه
1398/10/14 شنبه
سردرد ناگهانی
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه
1398/10/14 شنبه
سالمندی سالم
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه
1398/10/14 شنبه
پیشگیری از سقوط سالمندان
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه
1398/10/14 شنبه
کاهش مصرف قند، نمک، روغن و چربی
 بسته‌های آموزشی طرح هر خانه یک پایگاه