علمی_آموزشی
1398/2/30 دوشنبه
راهنمای فعالیت جسمانی ویژه میانسالان سالم
برای آموزش مراقبین بهداشتی و نحوه آموزش ساده‌تر به مراجعین
1398/2/30 دوشنبه
احتیاطات لازم برای ورزش در دیابتی‌ها
برای افراد مبتلا به دیابت چه مواردی در فعالیت بدنی باید رعایت شود؟
1398/2/30 دوشنبه
کاهش فشار خون بالا با افزایش فعالیت بدنی
کلیپ آموزشی
1398/2/30 دوشنبه
محتوای آموزشی غیرپزشک در بسیج ملی کنترل فشار خون بالا
راهنمای اجرایی و متن آموزشی غیرپزشک
1398/2/30 دوشنبه
محتوای آموزشی پزشک در بسیج ملی کنترل فشار خون بالا
راهنمای اجرایی و متن آموزشی پزشک
1398/2/30 دوشنبه
پمفلت آموزشی
نکات مهم برای پیشگیری و کنترل فشار خون بالا
1398/2/30 دوشنبه
مداخلات آموزشی و اطلاع رسانی
در برنامه «بسیج ملی کنترل فشارخون»
1398/2/29 يكشنبه
چک لیست پرونده الکترونیک مراقبت‌های ادغام یافته سلامت مادران
به منظور بررسی مهارت‌های تئوری و عملی در ارایه خدمت طراحی شده است.
1398/2/29 يكشنبه
چک لیست پایش برنامه سلامت سالمندان
برای پایش برنامه سلامت سالمندان در مرکز خدمات جامع سلامت، پايگاه سلامت و خانه بهداشت
1398/2/28 شنبه
فشارخون بالا تهدید جدی برای قلب، مغز و کلیه است.
پوستر چهارم درمورد بسیج ملی کنترل فشار خون بالا
1398/2/28 شنبه
فشار خون بالا می‌تواند موجب مرگ زودرس شود.
پوستر سوم درمورد بسیج ملی کنترل فشار خون بالا
1398/2/28 شنبه
فشارخون بالا به علت ایجاد سکته ها و حملات قلبی، بزرگترین علت مرگ در دنیاست.
پوستر دوم درمورد بسیج ملی کنترل فشارخون بالا
1398/2/28 شنبه
پوستر درمورد کمپین ملی کنترل فشار خون بالا
جهت اندازه‌گیری فشارخون خود از تاریخ 17 خرداد تا 15 تیر با به همراه داشتن کارت ملی به نزدیک‌ترین ...
1398/2/23 دوشنبه
تابلو3 آمادگی برای سیل
آمادگی خانواده در برابر مخاطرات طبیعی
1398/2/23 دوشنبه
تابلو2 آمادگی برای زلزله
آمادگی خانواده در برابر مخاطرات طبیعی
1398/2/23 دوشنبه
تابلو1 شناخت مخاطرات و آمادگی در برابر آنها
آمادگی خانواده در برابر مخاطرات طبیعی
1398/2/23 دوشنبه
بسیج ملی کنترل فشارخون بالا
«همه باهم از 27 اردیبهشت تا 15 تیر ماه 98 به کمپین ملی کنترل فشارخون بالا بپیوندیم»
1398/2/22 يكشنبه
کلیپ آمادگی خانوار در برابر سیل
1398/2/22 يكشنبه
کلیپ آمادگی خانوار در برابر زلزله
1398/2/22 يكشنبه
کلیپ آمادگی خانوار در برابر بلایا