همایش‌ها و رویدادها
انجام برنامه مکمل‌یاری در گروه‌های سنی، فقط براساس دستورالعمل کشوری

1398/12/28 چهارشنبه


عطیه رزازی، رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعلام کرد: در شرایط اضطرار کنونی و با توجه به شیوع بیماری کرونا، لازم است برنامه مکمل‌یاری در گروه‌های سنی فقط براساس دستورالعمل کشوری انجام شود. 
به علت وجود اطلاعات ضد و نقیض در فضای مجازی مبنی‌بر مصرف و یا عدم مصرف مکمل‌های دارویی، رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تاکید کرد که باید توجه داشته باشیم چه در شرایط عادی و چه در شرایط اضطرار لازم است تعادل و تنوع در مصرف کلیه مواد غذایی رعایت شود. 
وی تصریح کرد که دریافت کلیه ویتامین‌های مورد نیاز بدن برای افزایش سطح ایمنی و مقابله با بیماری و بهبودی ازطریق منابع غذایی آن تأمین شود و منابع غذایی حاوی ویتامین‌ها و املاح هیچ‌گونه ارجحیتی بر یکدیگر ندارند. 
رزازی با بیان اینکه از توصیه به مصرف کلیه مکمل‌ها در این شرایط خودداری شود، زیرا مصرف دوزهای بالای ویتامین و مواد معدنی اثر محافظتی ثابت شده‌ای در پیشگیری از بیماری‌های عفونی ندارد؛ گفت: تجویز و مصرف هرگونه مکمل دارویی فقط باید با تجویز پزشک و یا مشاوره تغذیه صورت‌گیرد و برنامه مکمل‌یاری فقط براساس دستور العمل کشوری انجام شود.

 http://www.qums.ac.ir