همایش‌ها و رویدادها
تداوم همکاری خانه مشارکت مردم در سلامت با برنامه پیشگیری و کنترل کرونا

1399/1/10 يكشنبه

مهندس محسن نوری، مسئول دبیرخانه شورای سیاستگذاری سلامت استان با اشاره به جلسه هماهنگی برگزارشده در اسفندماه باحضور هاشم علیجانی،مدیرمرکز مدیریت‌ شبکه ‌استان و رفعت یاحقی،رئیس گروه واحد آموزش و ارتقاء سلامت، معاونت بهداشتی، رئیس و اعضاء خانه مشارکت مردم درسلامت استان قزوین در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری کرونا؛ گفت: پایگاه‌‌های موقت که به‌منظور اطلاع‌رسانی عمومی درسطح شهرها ایجاد شده است، همچنان دایر بوده و با هماهنگی برای استفاده از فضای موجود در مساجد در حال افزایش است و نیروهای فنی مورد نیاز نیز از بخش‌های مختلف تخصصی، توسط خانه مشارکت تأمین می‌شود.
یاحقی، رئیس گروه واحد آموزش و ارتقاء سلامت افزود: این پایگاه‌ها قرار است که در اطلاع‌رسانی به مردم، نقش آفرینی کرده و با استفاده از متون علمی به‌روز رسانی شده که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، اطلاعات مربوط به این بیماری را به‌طور مستقیم به مردم منتقل سازند.
قابل ذکر است که مطالب آموزشی جدید در سایت معاونت بهداشتی دانشگاه و کانال‌ها و گروه‌های مجازی تحت نظارت همکاران این معاونت به‌طور دائم در حال بارگذاری است.

آدرس کانال تلگرامی فرهنگ سلامت استان قزوین    farhangesalamatQ @

آدرس کوتاه  صفحه کروناویروس جدید در پورتال معاونت بهداشتی:. http://url.qums.ac.ir/corona