گوش دادن به کودکان
گوش کردن به کودکان و جوانان گام نخست در کمک به رشد سالم و ایمن آنهاست
بررسی های علمی نشان می دهد که 75 درصد کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات خلقی و رفتاری، شناسایی نمی شوند. برای کمک به موقع به کودکان و نوجوانانی که از مشکلات سلامت روانی و هیجانی رنج می برند شناسایی به موقع این مشکلات اهمیت اساسی دارد.
 به گفته لادن محمدی زاده ، کارشناس سلامت روان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: برخی مشکلات سلامت روان مانند اضطراب، ناامیدی، خلق پایین و نقص توجه و بیش فعالی و برخی ویژگی های شخصیتی مانند هیجان خواهی وتکانشگری از سوی دیگر کودکان و نوجوانان را در معرض خطر مصرف مواد قرار می دهند. مهارت گوش کردن فعالانه در شناسایی این مشکلات بسیار کمک کننده است. درحالی که به نظر می‌رسد گوش دادن به دیگران خصوصا کودکان و نوجوانان بسیار ساده است، اما اگر شنونده فن گوش دادن را نتواند به درستی به‌کار ببندد ارتباط دچار مشکل می شود. برخی والدین مهارت های گوش کردن و درک احساس های فرزندشان را ندارند. و در نتیجه مشکل ارتباطی بین والد و فرزند آغاز می شود. اگر والدین دارای خودآگاهی و خودشناسی باشند و بتوانند احساسات و هیجانات خود را در موقعیت های مختلف شناسایی کنند می توانند در موقعیت های مختلف بفهمند که کودک آنها چه می خواهد بیان کند.
 بنا به اظهار کارشناس  سلامت روان  مرکز بهداشت استان : گوش دادن به کودکان خصوصا در دوران نوجوانی برای بسیاری از والدین چالش برانگیزتر می شود. نوجوانان به آزادی تجربه کردن نیاز دارند. صمیمیت و پذیرش والدین، همراه با کنترل دقیق اما نه محدود کننده فعالیت ها (سبک مقتدرانه) که در دوران کودکی بسیار سبک مناسبی است ولی ادامه دادن سبک مقتدرانه در طول نوجوانی، چالشها و سازگاری های خاصی را در بر دارد.بلوغ جنسی به دلایل زیستی و شناختی تعارض والد- فرزند بیشتری را به همراه دارد. نوجوانان والدین خود را آرمان زدایی می کنند، دیگر مانند گذشته در برابر آنها سر فرود نمی آورند. والدین اغلب نمی توانند درک کنند که چرا فرزند نوجوان آنها دوست دارد از فعالیت های خانواد فرار کند تا با دوستانش باشد. در خانواده های سالم نوجوانان به والدین دلبسته می مانند و همچنان از آنها راهنمایی می خواهند، اما این کار در بستر آزادی بیشتر انجام می دهند.
 در ادامه اظهار  داشتند ؛یکی از راههایی که می توان این احساس دلبستگی را در فرزندمان به وجود آوریم گوش کردن فعالانه و بدون قضاوت فرزندانمان از دوران کودکی است. اگر اندکی به خود برگردیم و به یاد آوریم زمان هایی را که احساس ناراحتی داریم و یا اتفاق غیر قابل پیش بینی برایمان پیش آمده است بودن فردی که بدون قضاوت کردن و بدون اینکه بخواهد پند واندرز دهد فقط و فقط به ما گوش دهد و فضای اداراکی و هیجانی ما را بفهمد و احساسات ما را درآن موقعیت  بازگو گند بسیار برای ما کمک کننده است و احساس آشفتگی ما کم می شود. داشتن این مهارت  باعث می شود والدین به عنوان افرادی ایمن و قابل اعتماد برای کودک باشند و کودک بتواند بدون داشتن ترس و نگرانی و خودسانسوری عواطف و احساسات اش را بیان کند و  راحت تر با احساسات خود کنار می آید.  این احساس امنیت منجر به مصون شدن فرزندمان از  آسیب های اجتماعی خصوصا گرایش به مصرف مواد می گردد.