روان
کارگاه‌ آموزشی مداخله در بحران خودکشی در استان قزوین
 کارگاه آموزشی با عنوان مداخله در بحران خودکشی با حضور کارشناس مسئول واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد  شهرستان و کارشناس سلامت روان و رفتار مراکز خدمات جامع سلامت در سطح استان در تاریخ 8 دی ماه 1395، در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید.
در این کارگاه ابتدا علی طایفه ، کارشناس مسئول واحد سلامت روان معاونت بهداشتی در خصوص سیمای اپیدمیولوژیک اقدام به خودکشی در سطح جهان و ایران و استان قزوین مطالبی ارائه نمودند. سپس  لادن محمدی زاده ، کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی و بیتا خلیلی ، کارشناس پیشگیری از خودکشی در خصوص عوامل موثر و زمینه ساز اقدام به خودکشی و نحوه برخورد با فرد اقدام کننده خودکشی صحبت نمودند. در پایان کارگاه نحوه‌ی برخورد با فردی که جز موارد اورژانس اقدام به خودکشی می‌باشد  با استفاده از تکنیک ایفای نقش به صورت عملی تمرین شد.