اخبار اسلایدی
برنامه آموزشی دوست من انسولین توسط معاونت بهداشتی و با همکاری انجمن آموزش و اطلاع رسانی دیابت گابریک برگزار گردید

1395/8/10 دوشنبه

برنامه آموزشی دوست من انسولین توسط گروه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشتی با همکاری انجمن آموزش و اطلاع رسانی دیابت گابریک ، در روز 27 – 28 – 29 مهرماه  1395، در سالن آمفی تاتر کوثر ، در نوبت صبح روزهای 27 و 28 مهر ماه ویژه پرسنل بهداشتی و درمانی، در نوبت عصر ویژه بیماران دیابتی نوع یک و خانواده هایشان و در روز 29 مهر ماه ، ویژه بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 برگزار گردید.
در این کارگاه پرسنل بهداشتی ودرمانی شرکت کننده آموزش های لازم در خصوص شناسایی ، مراقبت و پیگیری بیماران دیابتی را فراگرفتند و در ادامه دکتر ‌سولماز فرخ زاد ، کارشناس مسئول پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر استان در خصوص ادغام برنامه های غیرواگیر در نظام مراقبت های اولیه بهداشتی مطالبی ایراد نمودند.
 اجرای این کارگاه از استقبال کم نظیر بیماران دیابتی برخوردار بود  و بیماران دیابتی نوع یک در دو روز مهارت های لازم جهت خود مراقبتی ، پیشگیری از عوارض دیابت ، نحوه صحیح استفاده از انسولین ونکات کلیدی تغذیه را آموختند ودر روز سوم بیمارا‌ن دیابتی نوع 2 در کارگاه مذکور حضور داشتند و آموزش های لازم در خصوص کنترل قند خون،شناخت واحدهای غذایی ونکات کاربردی تغذیه ، مراقبت از پا و نحوه صحیح استفاده ازگلوکومتر را دریافت کردند . دکترناهیدیزدی‌، معاون فنی معاونت بهداشتی در این روز در جلسه حضور یافته و ایراد سخنرانی نمودند.
(شرکت کنندگان رضایتمندی زیادی از این برنامه داشتند).