اخبار اسلایدی
وضعیت بهداشتی کوره‌های شهرستان بوئین‌زهرا زیر ذره‌بین معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مهندس حبیب‌اله چگینی، رئیس گروه سلامت کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین خبر داد، باتوجه به افزایش فعالیت کوره‌های آجر پزی در فصل تابستان و به‌منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا و ارتقاء سطح سلامت شاغلین فعال درکوره‌های آجرپزی در تاریخ 11خرداد1399  از تعدادی از کوره‌های آجر پزی شهر شال بازدید بهداشتی صورت گرفت.
 در این بازدیدکه رئیس گروه سلامت کار مرکز بهداشت استان قزوین به اتفاق مهندس اصغر پایون (کارشناس سلامت معاونت بهداشتی) ،مهندس سجاد دودانگه(کارشناس بهداشت حرفه‌ای شهرستان) و مهندس حجت‌اله مهرعلیان (بازرس بهداشت حرفه‌ای شهر شال) صورت پذیرفت ضمن اطلاع رسانی به تعدادی از کارفرمایان کوره‌های آجرپزی درخصوص خطرات  بیماری کرونا و نحوه شیوع آن در محیط‌های مختلف علی‌الخصوص در محیط کار؛ آموزش‌های لازم جهت رعایت دستورالعمل‌های پیشگیرانه بیماری کرونا ویروس ارائه گردید همچنین به تعدادی از کارفرمایان کوره‌ها با توجه به شرایط غیربهداشتی تذکرات لازم داده شد.
در ادامه با توجه به حساسیت موضوع و شرایط تجمع کارگران در کوره‌های آجرپزی مقرر گردید بازرسی از این گروه صنایع به‌منظور رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در پیشگیری از کورنا خصوصاً در بهسازی سرویس‌های بهداشتی، رفاهی و آب شرب کارگران و خانوارهای مستقر در کوره‌ها  توسط کارفرمایان کوره‌های آجرپزی در الویت قرارگرفته و توسط بازرسین بهداشت حرفه‌ای شهرستان بوئین‌زهرا نیز بهصورت مستمر مورد پایش و نظارت قرار گیرند.
لازم به ذکر است در حال حاضر در شهرستان بوئین‌زهرا 87 کوره آجرپزی فعال می‌باشد که بیش‌از 80‌درصد این کوره‌ها در شهر شال استقرار دارند.

 http://www.qums.ac.ir