اخبار اسلایدی
سنجش سلامت دانشجویان توسط مراقبان سلامت، قبل از ورود به دانشگاه

آمنه خالقی، کارشناس سلامت جوانان مرکز بهداشت استان قزوین گفت: بازگشایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر اساس راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-19در مراکز آموزشی و دانشگاهی با اولویت دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، دانشجویان سال آخر، دانشجویان رشته پزشکی که در مرحله کارآموزی در عرصه هستند و دانشجویانی که در مرحله کارورزی می باشند، از روز 17 خرداد 99 انجام شد.

وی بیان کرد که،برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا، دانشجویان باید قبل از ورود به دانشگاه، در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند و مستندات لازم، برای تایید سلامتی خود را به واحد آموزش دانشکده ارائه دهند.

وی افزود، برای دانشجویانی که به هر دلیلی موفق به ثبت نام در سامانه مذکور نشدند، غربالگری در مدت 3 روز توسط یک مراقب سلامت آقا و یک مراقب سلامت خانم درساختمان معاونت آموزشی دانشگاه انجام شد. برای این دانشجویان فرم خود اظهاری تکمیل و تب سنجی انجام شد همچنین همکاری لازم برای غربالگری دانشجویان و گندزدایی خوابگاه ها و دانشکده ها با معاونت دانشجویی و فرهنگی و آموزشی دانشگاه انجام شد.

این کارشناس افزود، مراقبان سلامت دانشجویان مشکوک و مبتلای شناسایی شده را، به مرکز خدمات جامع سلامت نواب معرفی کردند و اقدامات لازم برای درمان و قرنطینه آنان انجام شده است.
 http://www.qums.ac.ir