اخبار اسلایدی
برگزاری کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی مرکز بهداشت استان

1399/3/26 دوشنبه

به گفته مهندس علی جعفری، دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی مرکز بهداشت استان قزوین، جلسه سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی معاونت بهداشتی درتاریخ 25خرداد1399 به ریاست دکتراسماعیل کلهر، معاون اجرایی مرکز بهداشت استان قزوین و با دستورجلسه "فرآیندهای مقابله با بیماری کرونا و استخراج گلوگاه‌های فسادخیر در حوزه معاونت بهداشتی" برگزار گردید. 
در این جلسه ضمن پیگیری مصوبات جلسه قبلی، فرآیندهای مربوط به گروه‌های مبارزه با بیماری‌های واگیر، سلامت محیط، سلامت کار و مرکز مدیریت شبکه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 


جلسات این کمیته با حضور اعضا و به‌صورت فصلی در معاونت بهداشتی برگزار می‌گردد.

 http://www.qums.ac.ir