اخبار اسلایدی
برگزاری دوره آموزش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت (UHC)

1399/4/1 يكشنبه

برای دریافت شرایط ثبت‌نام «دوره آموزش بین‌المللی پوشش همگانی سلامت (UHC)» نام کلیک نمایید:

آدرس مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت جهت ثبت‌نام:   
      https://npmcweb.tbzmed.ac.ir/