آسم
استان قزوین، یکی از شش استان اجرا کننده برنامه کشوری پیشگیری و کنترل آسم است
 
با توجه به شیوع روز افزون بیماری آسم و عوامل خطر ایجاد کننده این بیماری در کشور، دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت با همکاری کمیته ملی بیماری های مزمن تنفسی و بر اساس استراتژی های سازمان جهانی بهداشت اقدام به طراحی و تدوین و ادغام برنامه کشوری پیشگیری، تشخیص و درمان آسم در شبکه مراقبت های بهداشتی اولیه کرد. اجرای آزمایشی این برنامه در استان قزوین، همزمان با پنج استان دیگر در کشور  از ابتدای مهر ماه‌ خواهد بود و مجری آن، معاونت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی است، فاطمه ناجی کارشناس  آسم و COPD مرکز بهداشت استان قزوین، با اعلام این خبر گفت: برای اجرای این‌ برنامه، در جمعیت 100 هزار تنی تحت پوشش مراکز جامع خدمات سلامت منتخب (مراکز شهدا، تبریز، کورانه و اقبالیه) کلیه مراقبان سلامت و بهورزان شاغل در این واحدها، آموزش های لازم در مورد نحوه اجرا، غربالگری، بیماریابی، مراقبت آسم و نحوه استفاده از پیک فلومتر ( نفس سنج) را فرا گرفتند.
ایشان  عنوان کرد: به منظور ارتقای دانش پزشکان درباره تشخیص و درمان آسم، کارگاهی آموزشی با حضور دکتر زحل، فوق تخصص ریه و دکتر فتحی، فوق تخصص آسم وآلرژی (به عنوان مشاوران علمی برنامه)؛ دکتر حدادی،‌‌ فوق تخصص ریه و دکتر ناهید یزدی، معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دکتر فرخ زاد کارشناس مسئول بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشتی برگزار شد.
یادآور می شود،دراین کارگاه در خصوص " اپیدمیولوژی آسم ، تشخیص ودرمان آسم کودکان ، پیشگیری از آسم ودرمان حمله آسم ، الگوریتم تشخیص آسم و نحوه استفاده از دستگاه asma-1   ( نفس سنج ) مطالب ارزنده ای ارائه شد . در ادامه دکتر سولماز فرخ زاد و فاطمه ناجی  در خصوص اهمیت و نحوه اجرای برنامه و سطوح ارجاع و فرم های مربوطه توضیحاتی ارائه نمودند .