پیکیو
نجات 71 نوزاد دیگر ازعقب ماندگی ذهنی ،در استان طی سال 94
بیماری کم‌کاری تیروئیدنوزادی وبیماری فنیل کتونوری (pku ) دو بیماری می باشند که علت ایجاد آنها کاملا متفافت بوده ، ولی نهایتا عدم شناسایی به موقع این بیماریها  منجر به عقب ماندگی ذهنی در کودک  مبتلا می گردد. درحال حاضر از سال 1385 بیماری کم کاری تیروئید نوزادان مورد غربالگری قرار گرفته و تا کنون بیش 700 کودک بیمار در استان ، شناسایی و مورد مراقبت بوده اند . که با شناسایی آنان  هم  سلامت آینده این کودکان و هم خانواده های آنان و در نهایت کشورمان را تامین نموده ایم . شایان ذکر است تعدادی از این کودکان در مدارس عادی مشغول به تحصیل هستند .
 گارگاه ارتقاء برنامه غربالگری کم کاری تیروئید و فنل کتونوری که برای گروه هدف کارشناس مسئوول  بیماریها و کارشناسان برنامه های کم کاری تیروئید نوزادان و pku‌ درشهرستانها ، در روز 9 آبان ماه 1395، در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  جهت حفظ شاخص های کنونی و ارتقاء کیفیت ارائه خدمت برگزار شد.
دکتر ناهید یزدی ، معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه ، ضمن قدرانی از دست اندرکاران  برنامه در سطح استان به دلیل موفقیت های کسب شده در اجرای برنامه های فوق‌بیان نمودند که در تداوم این موفقیت ها باید کوشا بوده و سایر اولویت‌ها  این برنامه ها را  دستخوش رکود یا افت نگرداند.
فهیمه مصطفایی، کارشناس بیماریهای غیرواگیر مرکزبهداشت استان ، گزارشی از شاخص ها ی استانی برنامه کم کاری تیروئید نوزادان ارائه نمودند و ضمن تاکید بر ادامه روند حفظ شاخص ها ی مطلوب و ارتقاء مواردی که نیاز به توجه دارند گفتند که طی سالهای 1394، تعداد 65 بیمار دیگر از عقب ماندگی ذهنی  نجات یافتند .
مینا شهسواری ، کارشناس بیماری های غیرواگیراستان، پس از ارائه گزارش شاخصهای استانی برنامه pku از شناسایی6 بیمار مبتلا به pku در سال94، خبردادند و در برنامه پیشگیری از بیماری pku  بر انجام آزمایشات ژنتیک مرحله اول والدین بیماران و کنترل  درمان بیماران وپیگیری موارد غیبت از درمان آنها تاکید کردند .
در ادامه هر یک از شهرستانها  به گزارش  شاخص ها ی برنامه کم کاری تیروئید و pku شهرستان خود پرداختند و در خصوص مشکلات برنامه هر شهرستان بحث و تبادل نظر شد ،ومشکلات  مربوط به نمونه گیری و ثبت فرم مربوطه توسط  کارشناس آزمایشگاه مطرح گردید و کارشناسان برنامه ها نیز سایر مسائل مربوطه را بیان نمودند و مقرر شد جهت رفع مشکلات مطروحه اقدامات لازم انجام شود.
دکتر فرخ زاد، مسئوول بیماری های غیر واگیر معاونت بهداشتی  دانشگاه ، در خصوص نحوه تکمیل اطلاعات پانل  بیماریهای غیر واگیر و ابلاغ اجرای ادغام برنامه های غیر واگیر در نظام شبکه، اشاره نمودند .