فنل کتنوری
700 نوزاد در استان قزوین از عقب ماندگی ذهنی، در امان ماندند در 10سال گذشته
«کم‌کاری تیروئید نوزادی» و «فنیل کتونوری»، دو بیماری هستند که هر چند علت ابتلا به آنها کاملا متفاوت است، ولی در نهایت، عدم شناسایی به موقع این بیماری ها  منجر به عقب ماندگی ذهنی در کودک  مبتلا می شود. از سال 1385 تاکنون، غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان در استان قزوین، باعث شده است که در مدت این 10 سال، بالغ بر 700 کودک بیمار در استان، شناسایی و مورد مراقبت قرار گیرند.
این موضوع را فهیمه مصطفایی، کارشناس بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت استان قزوین در کارگاهی آموزشی، بیان کرد و گفت: با شناسایی آنان  هم  سلامت آینده این کودکان، تأمین شد و هم از هزینه های درمانی خانواده های آنان و سیستم سلامت، کاسته شد. این کارشناس بهداشتی افزود که تعدادی از کودکان مذکور، وقتی به سن مدرسه رسیدند، به خاطر داشتن بهره هوشی نُرمال، در مدارس عادی، مشغول به تحصیل شدند.
 
نجات 65 کودک در سال 94
کارشناس بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت استان قزوین در گزارشی از شاخص های استانی برنامه کم کاری تیروئید نوزادان؛ اظهار کرد:  فقط در سال 1394 تعداد 65 بیمار دیگر از عقب ماندگی ذهنی، نجات یافتند. مصطفایی ادامه داد: باید به ادامه روند حفظ شاخص های مطلوب و ارتقای مواردی که نیاز به توجه دارند، اهمیت داده شود.
 
شناسایی شش کودک مبتلا به «فنیل کتونوری»
در این برنامه، مینا شهسواری، کارشناس بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت استان قزوین هم پس از ارائه گزارش شاخص های استانی برنامه «فنیل کتونوری»، از شناسایی شش نوزاد مبتلا به این بیماری در سال 1394 خبر داد.
ایشان عنوان کرد: در برنامه پیشگیری از بیماری فنیل کتونوری، بر انجام آزمایشات ژنتیک مرحله اول والدین بیماران و کنترل درمان بیماران و پیگیری موارد غیبت از درمان آنان توجه می شود.
 
لزوم تداوم موفقیت ها
دکتر ناهید یزدی، معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز ضمن قدردانی از دست اندرکاران برنامه ها به دلیل موفقیت های کسب شده، گفت: در تداوم این موفقیت ها باید کوشا بود و سایر اولویت‌ها  برنامه ها را  دستخوش رکود یا اُفت نکرد.
همچنین، دکتر سولماز فرخ زاد، مسؤول بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در مورد نحوه تکمیل اطلاعات پانل بیماری های غیرواگیر و ابلاغ اجرای ادغام برنامه های غیرواگیر در نظام شبکه، توضیح داد.
شایان ذکر است، کارگاه ارتقای برنامه «کم‌کاری تیروئید نوزادی» و «فنیل کتونوری»، با حضور کارشناسان مسؤول بیماری ها و کارشناسان این برنامه ها در‌ شهرستان های استان قزوین، روز 9 آبان 1395در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به منظور حفظ شاخص های کنونی و ارتقای کیفیت ارائه خدمت برگزار شد.
در این برنامه، هر یک از شهرستان ها، شاخص های برنامه هایشان را بیان کرده و در مورد مشکلات برنامه هر شهرستان، بحث و تبادل نظر شد.