فایل صوتی کارگاه دوست من انسولین این کارگاه به مدت سه روز با همکاری انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک برگزار شد. دریافت فایل صوتی شماره 1 به حجم 188 مگابایت

دریافت فایل صوتی شماره 2 به حجم 196 مگابایت

دریافت فایل صوتی شماره 3 به حجم 166 مگابایت