سرطان
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، یکی از شش دانشگاه برتر در اجرای برنامه پویش‌ ملی مبارزه با‌ سرطان شد این مقام از بین 58 دانشگاه علوم پزشکی به دست آمده است
روز سوم بهمن 1395 و در همایش کشوری سرطان (همزمان با هفته ملی مبارزه با سرطان) در بیمارستان محک تهران، با حضور‌ دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت و کلیه معاونان ایشان، از دکتر ‌سید سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ دکتر سولماز فرخ زاد، کارشناس مسؤول بیماری های غیرواگیر استان قزوین و مینا شهسواری‌ ،کارشناس برنامه سرطان در این استان، با اهدای لوح سپاس، تجلیل شد.
تقدیر مذکور به این دلیل انجام شد که با توجه به اینکه برنامه پنج ساله پویش ملی مبارزه با سرطان، توسط وزارت بهداشت طراحی شده و از سال 1393 فعالیت های یکپارچه ای در سطح دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در حال اجراست؛ معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به خاطر اجرای برنامه های پویش مبارزه با سرطان در یک سال گذشته به عنوان یکی از شش دانشگاه برتر، از بین 58 دانشگاه علوم پزشکی کل کشور، انتخاب شده است.
در این همایش، بار دیگر تصریح شد که از آنجا که سرطان یکی از مشکلات اصلی نظام سلامت است؛ مبارزه با آن، نیازمند برنامه‌ریزی مسؤولان و جلب مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد است. 

دریافت تقدیر نامه ها در قالب فایل پی دی اف