ب 1

ب 2

ب 3
بررسی عملکرد ‌شهرستانها‌ و انتضارات‌ موجود در ‌نظام‌سلامت و سامانه سیب (در سال 96)
دکتر سید سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه ، در بیان سیاستها واهداف برنامه تحول نظام سلامت درجمع مدیران و روئسای مراکز بهداشتی درمانی شهرستانها ی تابعه و کارشناسان مسؤول مرکز بهداشت استان و شهرستانها در روز پنج شنبه 17فروردین ماه 1396، در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان قزوین( شهیدبلندیان) اذعان نمود:  هدف نهایی حوزه سلامت ‌را در کم کردن مرگ و ناتوانایی مردم  و بالابردن کیفیت سلامت زندگی مردم‌ دانستند.
معاون بهداشتی دانشگاه ،  در خصوص  وضعیت مرگ ناشی از بیماریها ی قلبی و عروقی ، سرطانها ، و سوانح  حوادث در استان قزوین پرداختند.
ایشان ،ریسک فاکتورهای بیماری قلبی و عروقی را :1- چاقی2- فشار خون3- کم تحرکی 4- دیابت 5 - مصرف  دخانیات، نام بردند
رئیس مرکز بهداشت استان ، در خصوص شایع ترین سرطانها اشاره به "سرطان سینه در خانمها ، سرطان معده ، سرطان ریه ، سرطان کلورکتال، و سرطان پورستات در آقایان" ، پرداختند
متولی بهداشت استان قزوین ، برای رسیدن ‌به اهداف سازمان WHO ( سازمان بهداشت جهانی) که از سال 2013  تا2025   می باشد به موارد ذیل تاکید نمودند:
کاهش 25% خطر مرگ زودرس  ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی ، سرطانها،  دیابت
کاهش 20% از میزان تحرک بدنی نا کافی
کاهش 10% از مصرف الکل
کاهش 30% مصرف نمک
کاهش 20% استفاده از دخانیات  در افراد  بالای 15 سال
کاهش 25% فشار خون
جلوگیری از  افزایش ‌بیشتر ‌چاقی و دیابت
پوشش 50% دارو درمانی و مشاوره و بیماریهای غیر واگیر
پوشش 80% دارو و تکنولوژی ‌بیماریهای غیر واگیر
مهندس هاشم علیجانی ، مدیر مرکز مدیریت شبکه استان، نیز در خصوص دستاوردهای و انتظارات  موجود در اجرای  برنامه تحول نظام سلامت اشاره به:
وضعیت ارایه خدمات توسط کارشناسان، وضعیت تعمیر و تجهیز  و پروژه های ‌حوزه بهداشت  در راستای  اجرای  برنامه تحول نظام سلامت ، و بررسی  عملکرد  شهرستانها  در سامانه  سیب  و رتبه بندی  انها  ، توضیحاتی را بیان نمودند
مدیر مرکز مدیریت شبکه استان ، گفت:  نحوه پرداخت  کارانه ها  بر اساس مبتنی بر کیفیت می باشد، و تاکید بر ای استفاده ازهمه‌ بسترها و پتانسیل‌ها‌ی موجود نمودند.
دکتر سولماز فرخ زاد ، کارشناس مسؤول پیشگیری  و مبارزه با بیماریها ی غیر واگیر، مریم سلطانی ، کارشناس برنامه های سلامت ‌جمعیت وخانواده ، مژگان عباسی ،کارشناس مسؤول سلامت ‌نوجوانان ، جوانان،  و مدارس،عطیه رزازی ، کارشناس مسؤول بهبود تغذیه، علی طایفه ، کارشناس مسؤول بهداشت روان، اجتماعی، و اعتیاد،و مهندس محسن نوری،سرپرست گروه کاهش خطر بلایا و حوادث غیر مترقبه،در خصوص برنامه های مرتبط با واحد خود ، انتظارات خود در ثبت در ‌سامانه  سیب در سال 96 ، برای حضار بازگو کردند.
حضور دکترمهدی یوسفی ، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، در جمع مدیران و و روئسای مراکز بهداشتی درمانی شهرستانها ی تابعه و کارشناسان مسؤول مرکز بهداشت استان و شهرستانها ، میزان اثر گزاری معاونت بهداشتی را در دانشگاه علوم پزشکی  و در حوزه سلامت مردم حائز اهمیت دانستند از زحمات حوزه بهداشت تقدیر و تشکر به عمل آورد.