اسلایدهای کارگاه آموزشی «اصول تغذیه و رژیم درمانی در مادران باردار مبتلا به اضافه وزن، چاق و دیابت بارداری» تاریخ سوم مرداد 1396
کارگاه آموزشی «اصول تغذیه و رژیم درمانی در مادران باردار مبتلا به اضافه وزن، چاق و دیابت بارداری» با حضور آقای دکتر درستی متخصص تغذیه و استاد دانشگاه تهران در تاریخ 3/5/96 در در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی جهت کارشناسان مسئول تغذیه و مادران و همچنین کارشناسان مامایی در مراکز خدمات جامع سلامت برگزار شد .
دریافت اسلایدهای کارگاه آموزشی «اصول تغذیه و رژیم درمانی در مادران باردار مبتلا به اضافه وزن، چاق و دیابت بارداری»