1

2
کارشناسان تغذیه و کارشناسان مامایی استان با اصول تغذیه و رژیم درمانی مادران باردار مبتلا به اضافه وزن، چاق و دیابت بارداری آشنا شدند
  
کارگاه آموزشی «اصول تغذیه و رژیم درمانی مادران باردار مبتلا به اضافه وزن، چاق و دیابت بارداری » توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، جهت کارشناسان تغذیه و کارشناسان مامایی  شاغل در ستاد و مراکز جامع سلامت شهرستان های استان، با حضور دکتر احمد رضا درستی مطلق ، متخصص تغذیه و مدیر گروه تغذیه جامعه دانشکده بهداشت دانشگاه تهران  روز سه ‌شنبه‌  3‌ تیر‌ماه‌1396،‌ در‌ سالن‌ اجتماعات ‌‌مرکز‌ بهداشت ‌استان‌ برگزار‌ گردید .
در این کارگاه آموزشی دکتر احمد رضا درستی مطلق ، در مورد اصول تغذیه در دوران بارداری و پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی و همچنین دیابت در مادران باردار  مطالب مربوطه را ارائه کردند.
دکتر درستی ، فاکتورهای متعددی را در اضافه وزن و چاقی مادران باردار از جمله وضعیت اقتصادی- اجتماعی، سواد، زمان خواب و فعالیت بدنی را در دخیل دانستند که تغییرات رفتاری همراه با اصلاح رژیم و الگوی غذایی در کنترل و درمان اضافه وزن و چاقی دوران بارداری بسیار موثر است.
ایشان افزود ، در خصوص تغذیه دیابت دوران بارداری، کنترل مصرف غذاهایی که با افزایش بیش از حد قند و ترشح انسولین می شود مانند انواع نان و برنج سفید را یادآور شدند. ضمناً چربی های اشباع (جامد) حذف و روغن های مایع (انواع روغنهای گیاهی ، زیتون و ...) به مقدار مورد نیاز و محدود استفاده شود.