انتشار گزارشات معاونت
راهنمای فعالیت فیزیکی افراد مبتلا به کمر درد مزمن

1398/6/25 دوشنبه

پاورپوینت کارگاه شیوه زندگی سالم میانسالان و مشاوره برای ارتقاء آ ن ویژه پزشکان برگزارشده در تاریخ 98/6/14
برای دریافت پاورپوینت کلیک کنید.