انتشار گزارشات معاونت
سرطان و باورهای نادرست

1398/10/29 يكشنبه

هر اندازه موضوعی در نزد مردم ناشناخته باشد، تلقی جادویی و رمزآلود بودن آن بیشتر خواهد شد. سرطان یکی از این موضوعات است. باورهای نادرست تنها یک تلقی نادرست نیستند که در ذهن انسان‌ها بمانند، بلکه بر جهت‌گیری آنها در زندگی اثر می‌گذارند. بنابراین لزوم تغییر این باورهای نادرست اساسی‌تر از هر باور نادرست دیگری است.
سرطان، سال‌ها به‌عنوان عامل اجتناب ناپذیر مرگ تلقی می‌شده بنابراین چندان عجیب نیست که باورهای نادرست درباره آن زیاد باشد. در این مجموعه مهمترین باورهای ناردست درباره سرطان بیان می‌شود.

برای دریافت فایل مطلب علمی« سرطان و باورهای نادرست» کلیک نمایید.