انتشار گزارشات معاونت
نقش بهورزان، مراقبین سلامت و خانواده بهداشت کشور در مقابله با کرونا

1399/2/2 سه‌شنبه

یکم تا هفتم اردیبهشت ماه هفته سلامت است که شعار محوری این هفته «حمایت همگانی از مدافعان سلامت» می‌باشد.
روز نخست این هفته به نام «بهورزان، مراقبین سلامت و خانواده بهداشت کشور در مقابله با کرونا» نام‌گذاری شده است. دلیل این نام‌گذاری نقش بی‌بدیل کارکنان بخش بهداشت در اجرای برنامه بسیج ملی است.
برای دریافت فایل«نقش بهورزان، مراقبان سلامت و خانواده بهداشت کشور در مقابله با کرونا» کلیک نمایید.