اخبار بهداشت حرفه ای
1
گزارش بازدید کارشناسان بهداشت حرفه ای سازمان امورزندانها وبنیاد تعاون کشور از فعالیت های بهداشت حرفه ای در زندان
آقای مهندس جلالی از سازمان امور زندانها و آقای مهندس شادپور از بنیاد تعاون کشور در تاریخ 19تیر ماه 1396، از کارگاههای مستقر در زندان مرکزی قزوین بازدید بعمل آورده  واز نزدیک در جریان  برنامه بهداشت حرفه ای در زندانهای استان قرار گرفتند در زندان مرکزی قزوین کارگاههای خیاطی، لوستر سازی،بسته بندی قند وشکر،بسته بندی عسل تک نفره، نانوایی،بسته بندی نوارچسب و کارگاههای آموزشی در زمینه های مختلف وجود دارد. لازم به ذکر است زندان مرکز ی قزوین دارای کمیته ایمنی وبهداشت کار ونیروی فنی بهداشت حرفه ای وپزشک طب کار نیز جهت ارائه خدمات بهداشت حرفه ای وطب کار می باشد.
 
بيشتر