اخبار بهداشت حرفه ای
1

2
اولین همایش مسئولین خانه های بهداشت کار استان قزوین در سال 1396  همایش علمی-توجیهی مسئولین خانه های بهداشت کار استان در سوم مرداد 1396 در محل سالن شهید بابایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید.
در ابتدای این همایش مهندس مهنازهاشمی‌کیا، بازرس کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین نکاتی در خصوص آیین نامه های آموزش ایمنی و ایمنی پیمانکاران بیان داشت.  سپس مهندس علی جعفری ،کارشناس سلامت کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، نسبت به تشریح فرایند صحیح انجام معاینات سلامت شغلی  و نحوه ثبت نتایج معاینات در سامانه جامع مدیریت بازرسی پرداخت و نکات کاربردی در راستای ارتقای نظارت مسئولین خانه های بهداشت کارگری بر روند صحیح انجام معاینات سلامت شغلی از طریق مجاری قانونی و ثبت و پیگیری دقیق نتایج ارایه نمود.  
مهندس محسن معینی ،کارشناس بهداشت حرفه ای معاونت درمان تامین اجتماعی، سومین سخنران این همایش بود که به بیان ضوابط قانونی سازمان تامین اجتماعی در خصوص خانه های بهداشت کارگری پرداخت.
در ادامه مهندس حبیب اله چگینی، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی قزوین ، با موضوع سیلیس و روشهای کاربردی کنترل مواجهه با آن سخنرانی نمود و بر اهمیت پیگیری و دقت نظر مسئولین خانه های بهداشت کارگری تاکید نمود.
لازم به ذکر است این همایش با همت شورای هماهنگی خانه های بهداشت کارگری متشکل از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و با حضور بیش از 180 نفر از مدعوین برگزار گردید و در نظر است تا پایان سالجاری حداقل دو همایش مشابه دیگر توسط شورای مذکور برگزار گردد.
 
بيشتر