اخبار
برگزاری جشنواره کودک و طبیعت در روستای تاکند
پمفلت زایمان فیزیولوژیک ویژه مادران باردار
چک لیست پایش خدمات نوین سلامت میانسالان
بوکلت چارت مراقبت ادغام یافته کودک سالم ویژه غیرپزشک و پزشک + کارت مراقبت کودک
برگزاری نشست بررسی اشکالات اجرای برنامه های سلامت کودکان در سامانه سیب
حضور در همایش جمعیت و پیامدهای تک فرزندی بر سلامت خانواده در دانشگاه زنجان
برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه «بسته جدید خدمتی کودک سالم»
انتخاب شهرستان آبیک جهت پایلوت اجرای بسته جدید خدمت برنامه های کودک سالم و مانا
کارشناسان تغذیه و کارشناسان مامایی استان با اصول تغذیه و رژیم درمانی مادران باردار مبتلا به اضافه وزن، چاق و دیابت بارداری آشنا شدند
حضور مدیر کل و کارشناس کودکان دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت متبوع
 انتخاب شهرستان آبیک جهت پایلوت اجرای بسته جدید خدمت برنامه های کودک سالم و مانا
منابع آزمون نیروهای شرکتی و قراردادی فارغ التحصیلان رشته های  بهداشت عمومی و مامایی
برگزاری نشست آموزشی توجیهی برنامه های سلامت خانواده
بررسی عملکرد ‌شهرستانها‌ و انتضارات‌ موجود در ‌نظام‌سلامت و سامانه سیب (در سال 96)
تقدیر وزارت بهداشت از اجرای «برنامه رشد و تکامل ابتدای دوران کودکی» در شهرستان تاکستان
هفته اول اسفند : هفته ملی سلامت مردان ایرانی
  • 1395/11/28 پنجشنبه هفته اول اسفند : هفته ملی سلامت مردان ایرانی
    با توجه به نقش مردان بعنوان محور اصلی اقتصاد خانواده ونیروی کاردرجامعه تلاش برای تامین سلامت جسمی،روحی وروانی آنان تاثیر بسزایی درتوسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ، بهداشتی و……..خواهد داشت .
برگزاری جلسه آموزشی بسته جدید اجرای دستورالعمل پایش بیمارستان های دوستدار کودک  به منظور ارتقاء تغذیه با شیر مادر
نشست سالیانه گروه سلامت جمعیت وسلامت خانواده معاونت بهداشتی با کارشناسان مسئول وکارشناسان واحد سلامت خانواده شهرستانها
برگزاری کارگاه شیر مادر ویژه داوطلبان سلامت
دومین نمایشگاه «کمپین فردای تاک» در شهر تاکستان افتتاح شد
1 2 3 4 5 6