اخبار
کارگاه
برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه «بسته جدید خدمتی کودک سالم»
 
پیرو بازنگری بسته جدید خدمتی مراقبت کودکان توسط وزارت بهداشت و اجرای پایلوت برنامه در شهرستان آبیک در نیمه اول سال جاری، کارگاه آموزشی «بسته جدید خدمتی کودک سالم»، به منظور اجرای برنامه در کلیه مراکز بهداشتی شهرستان های تابعه استان، طی دو روز جهت 34 نفر، کارشناسان مسئول، کارشناسان کودکان و شیر مادر واحد بهداشت خانواده و آموزشگاه بهورزی و کارشناس مسئول تغذیه شهرستان ها در روزهای 15 و 20 تیرماه96، برگزار گردید.
در اولین روز کارگاه، دکتر سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه، ضمن بیان اهداف کارگاه، بر ضرورت اجرای صحیح مراقبت های اطفال و نقش آن در کاهش مرگ و میر کودکان تأکید نمودند. سپس تغییرات بوکلت چارت برنامه و مباحث ارزیابی شیرخواران و کودکان از نظر علائم خطر، تغذیه و پایش رشد توسط مدرسین، خانم ها شهرزاد مهرآئین و فاطمه بابایی، کارشناسان کودکان و عطیه رزازی، کارشناس مسئول تغذیه مرکز بهداشت استان، توضیح داده شد.
در دومین روز کارگاه مباحث سلامت دهان و دندان، بینایی و شنوایی، تکامل، واکسیناسیون، مکمل ها، ارزيابي ژنتيك، کم کاری تیروئید و فنیل کتون اوری و غربالگری های کودکان، بحث و بررسی گردید و در خاتمه دکتر ناهید یزدی، معاون فنی معاونت بهداشتی و مدیر گروه سلامت خانواده، توضیحاتی در خصوص بوکلت چارت ویژه پزشکان و اقدامات پس از ارجاع کودک، ارائه نمودند و افزودند با توجه به شیوع افزایش فشارخون و سایر بیماری های غیرواگیر در جوانان، معاینه کودکان توسط پزشک و مراقبت اطفال توسط مراقب سلامت، حائز اهمیت بسیار می باشد.
 
 
بيشتر