اخبار اسلایدی
نظارت و بازرسی شهرستان تاکستان در بحران کرونا

1399/1/5 سه‌شنبه

مهندس اصغر پایون،کارشناس سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان قزوین بیان نمود، شرکت‌های نفیس شیشه، مفید شیشه، پمپ بنزین نژادبهرام و مرکزخدمات جامع سلامت ضیاءآباد، در تاریخ 4 فروردین 98،مورد نظارت و بازرسی قرار گرفت.
به گفته این کارشناس، مواردی نظیر تب سنجی کارکنان، آگاهی پرسنل درخصوص گندزدایی محیط، نحوه انجام گندزدایی و ضدعفونی کردن محیط کاری،وضعیت بهداشت محیط محل کار و همچنین میزان وجود تجهیزات حفاظت فردی ازجمله ماسک و دستکش و ... مورد ارزیابی قرارگرفت که از شرایط مناسبی برخورداربودند.
این کارشناس در ادامه اذعان داشت، شرکت‌های نفیس شیشه و مفید شیشه به‌دلیل نوع فرآیند تولیدی در این ایام با پرسنل محدودتری به‌صورت روزانه مشغول به فعالیت می‌باشند که لزوم نظارت‌بر سلامت محیط کار شاغلین آن از اهمیت بالایی برخوردار است. ایشان تأکید نمود که تمامی موارد کلیدی براساس چک‌لیست مربوطه مورد ارزیابی قرارگرفت و در مجموع مشکل خاصی از نظر بهداشت محیط در محل‌های مذکور مشاهده نگردید.
لازم به ذکر است همزمان با نظارت‌های مذکور، فاطمه ناجی،کارشناس گروه بیماری‌های مرکزبهداشت استان نیز ستاد شهرستان تاکستان و مرکز خدمات جامع سلامت خرمدشت را مورد پایش و ارزیابی قرار داد تا مواردی نظیر پوشش موارد غربالگری در بیماری کرونا در شهرستان تاکستان، نحوه اطلاع‌رسانی و آموزش عموم مردم و همکاری‌های بین بخشی و ...بررسی گردد.
به گفته این کارشناس ستاد شهرستان تاکستان 65 درصد عموم مردم را از نظر علایم بیماری کرونا مورد غربالگری قرار داده است. همچنین ایشان اذعان داشت مواردی نظیر: برپایی نقاهتگاه، همکاری‌های بین‌بخشی، تهیه نقشه اپیدمی بیماری کرونا در مناطق شهرستان و وضعیت کانون‌های آلوده بر روی نقشه بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت. لازم به ذکر است کارشناس گروه بیماری‌ها از عملکرد مرکز خدمات جامع سلامت خرمدشت نیز بازدیدی به‌عمل آورد که به گفته ایشان این مرکز از نظر وجود وسایل حفاظت فردی، دارو و میزان غربالگری جمعیت عمومی در وضعیت مطلوبی قرار گرفته بود.   

 http://www.qums.ac.ir