اخبار
1396/6/5 يكشنبه مجموعه مطالب آموزشی با موضوع HIV - ایدز این مجموعه شامل 9 فایل آموزشی در قالب پی دی اف می باشد.  
  1. راهنمای تدریس رویکرد نوین آموزش اچ آی وی ویژه مدرسین تربیت مربی
  2. بیایید اچ آی وی را بهتر بشناسیم ویژه دانشجویان
  3. راهنمای رویکرد نوین آموزش اچ آی وی ویژه ارائه دهندگان خدمت - مربیان آموزش جمعیت عمومی
  4. راهنمای رویکرد نوین آموزش اچ آی وی ویژه ارائه دهندگان خدمت - مربیان آموزش دانشجویان
  5. بیایید اچ آی وی را بهتر بشناسیم ویژه گیرنده خدمت – نسخه مادر
  6. رویکرد نوین آموزشی – powerpoint
  7. مبانی توصیه به انجام تست – powerpoint
  8. کلیات اچ آی وی – powerpoint
  9. کلیات تشخیص اچ آی وی – powerpoint
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر