اخبار
سل
1396/6/13 دوشنبه راهنمای کشوری مبارزه با سل در این کتاب، رهنمایی های علمی-کاربردی لازم جهت مدیریت موثر بیماری سل را به پزشـکان و کارشناسان شاغل در بخش های مختلف (اعم از دولتی، نیمه دولتـی، خصوصـی و...) ارائه شده است.  دریافت فایل پی دی اف: راهنمای کشوری مبارزه با سل
بيشتر