سنجش1

س2
آغاز سنجش نو آموزان بدو ورود به دبستان سال تحصیلی97-96
سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان سال تحصیلی 97-96 ازتاریخ 21 خرداد ماه 96،آغاز شد .
در مراسم آغازین سنجش در پایگاه میثاق شهر قزوین، باحضور سالار قاسمی مدانی، مدیر کل اداره آموزش و پرورش استان قزوین،دکتر سید سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی،سید معرفت الله احمدی ،رئیس اداره آموزش و پرورش  استسنایی و کارشناسان مرتبط حضور داشتند .
مژگان عباسی ، کارشناس مسؤول سلامت  نوجوانان ، جوانان ، و مدارس مرکز بهداشت استان، با اعلام این خبر افزود :سنجش نو آموزان در پایگاه های سنجش باغچه بان و میثاق قزوین ، اقبالیه ، الوند، محمدیه و تاکستان ، از 21 خرداد ماه ،پایگاه  سنجش آبیک از 22 خرداد ماه ،و پایگاه های سنجش بوین زهرا ،خرمدشت و ضیاء آباد ،شال ، اسفرورین ، آوج ،آبگرم، ارداق، دانسفهان، کوهین، طارم سفلی ،الموت و عشایر از 11 تیر ماه96، انجام می شود .
 به گفته کارشناس مسؤول سلامت  نوجوانان ، جوانان ، و مدارس  مرکز بهداشت استان ،در پایگاه های سنجش اندازه گیری قد و وزن ، محاسبه نمایه توده بدنی،معاینه دندانها، ارزیابی ازنظر آلودگی به شپش سر ، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، و ارزیابی آمادگی تحصیلی انجام می شود و باتوجه به  لزوم  تشکیل  پرونده الکترونیک سلامت برای اعضاء خانوار نوآموز به همراه  والدین بعد از پایگاه سنجش به مراکز/ پایگاه ها و خانه‌های بهداشت تابعه دانشگاه علوم پزشکی مراجعه می نمایند.
 به گفته عباسی ، در این مراکز مراقبت از نظر وضعیت واکسیناسیون ،غربالگری تغذیه، پایش رشد ،مراقبت از نظر احتمال ابتدا به سل  و آسم ، مراقبت از نظر سلامت روان  و سلامت  اجتماعی ، وارنیش فلوراید ( اقدام  جهت پیشگیری از پوسیدگی دندانها ) و ... انجام  و سپس معاینات پزشکی نو آموزان صورت می‌گیرد.همچنین پرونده الکترونیک سلامت برای سایر اعضاء خانواده تشکیل  می‌گردد و ضمن معرفی  خدمات رایگان در مراکز تابعه مراقبتهای متناسب با گروه سنی اعضاء خانواده  نو آموز انجام می گردد.
 
 
بيشتر