مدارس1

مدارس2
کارگاه آموزشی کاهش عوامل مخاطره آمیز درنوجوانان وجوانان
کارگاه آموزشی کاهش عوامل مخاطره آمیز در نوجوانان وجوانان ، با حضور کارشناسان سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس مرکز بهداشت استان وشهرستانها و 15 نفر از مراقبین سلامت شهرستانها در12 تیرماه96،در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار شد.
 درابتدای جلسه مژگان عباسی ،کارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس مرکز بهداشت استان ، ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین رفتارهای تغذیه ای ناسالم، کم تحرکی، دخانیات وسوء مصرف مواد، رفتارهای مرتبط با صدمات غیرعمدی وخشونت ورفتارهای جنسی  پرخطر را از جمله رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان برشمردند و هدف از برگزاری کارگاه را افزایش آگاهی شرکت کنندگان در خصوص مبانی آمادگی جسمانی ،تمرینات کششی و بررسی وضعیت تغذیه نوجوانان و جوانان اعلام کردند.
سپس خانم حسن نائبی، مدرس آمادگی جسمانی و از کارشناسان معاونت ورزشی بانوان استان در خصوص اجزاء آمادگی جسمانی ، انواع سیستم های بیهوازی ، روشهای افزایش استقامت بدن و نحوه انجام تمرینات کششی مطالبی بیان کردند. ایشان اشاره کردند فعالیت ورزشی هوازی به فعالیتهایی گفته میشود که همه گروههای بزرگ عضلات بدن را دربرمیگیرند وبرای انجام آنها سلولها به میزان زیادی اکسیژن نیاز دارند و بیش از 3 دقیقه طول بکشد. پیاده روی،دویدن،کوه پیمایی،طناب زدن و شنا را ازجمله فعالیتهای هوازی هستند. فعالیتهای با زمان کمتر از 3 دقیقه بر حسب زمان و شدت فعالیت در سیستم های فسفاژن یا لاکتیک(بیهوازی) قرار می گیرد. بهترین فعالیت بدنی وآنچه که موجب بهبود وحفظ سلامتی می شود فعالیتهایی است که حداقل به مدت 10دقیقه باشد وباعث افزایش تعداد ضربان قلب وتنفس شود.کلید کار این است که با فعالیتهای کم شدت شروع کنیم وبه آرامی بر شدت آن بیفزائیم وآن را ادامه دهیم. سپس اشاره کردند در آموزشهای دانش آموزان و نوجوانان می توان نحوه اندازه گیری نبض را به آنان آموخت. پس از 20 دقیقه فعالیت بدنی نبض را اندازه بگیرند که ضربان اولیه است. 2 دقیقه راه رفته و مجدد نبض را اندازه بگیرند که ضربان ثانویه است. اختلاف این دو میزان رجعت قلبی عروقی رانشان میدهد هر چقدر عدد بزرگتر باشد استقامت قلب بیشتر است.
30-10ضعیف      60-40 متوسط      80-60 خوب            100-80  عالی  در مواردیکه رجعت قلبی عروقی پایین است با انجام تمرینات هوازی می توان آن را افزایش داد.
در ادامه نحوه انجام چند نمونه از حرکات کششی را آموزش داده و شرکت کنندگان کارگاه نیز این تمرینات کششی راانجام  دادند.
   درادامه عطیه رزازی ، کارشناس مسئول واحد تغذیه مرکز بهداشت استان ، به اهمیت بررسی وضعیت تغذیه ای نوجوانان وجوانان  بر پایه شاخص های تن سنجی اشاره کردند . سپس تاکید کردند که سه رکن ابزار، دقت نیروی انسانی ودانش کافی جهت انجام ارزیابی دقیق ضروری است و تفسیر وضعیت تن سنجی برای نوجوانان بر اساس BMI (نمایه توده بدن) به سن می باشد . خطا در اندازه گیری وزن وقد باعث ایجاد خطا در BMIمی شود .در ادامه بیان کردند درحال حاضر نمودارهای سال2007 سازمان جهانی بهداشت مرجع مقایسه وضعیت تن سنجی می باشد که از پرسنتایل به z-score  تغییر پیدا کرده است که این z-scoreها تا 18 سال قابل قبول است .
درپایان درخصوص اهمیت آموزش برچسب موادغذایی که بیانگر ارزش غذایی محصول می باشد به گروههای هدف (نوجوانان وجوانان) درجهت اصلاح الگوی غذایی وانتخاب مناسب مواد غذایی اشاره کردند .
 
 
 
بيشتر