برنامه هاي سلامت نوجوانان جوانان و مدارس برنامه ها و فعاليت هاي بهداشتي مدارس در 7 محور انجام مي شود .
برنامه ها و فعاليت هاي بهداشتي مدارس در 7 محور زير انجام مي شود :
1-    آموزش بهداشت به دانش آموزان ، كاركنان مدارس و والدين دانش آموزان از طريق آموزش هاي رسمي و غير رسمي
2-    مراقبت بهداشتي و درماني دانش آموزان اين مراقبت در قالب فعاليتهاي زير قابل اجراست :
-         ارزيابي سلامت دانش آموزان در بدو ورود به پايه اول ابتدايي و تشكيل شناسنامه بهداشتي و ثبت اطلاعات و نتايج ارزيابي در آن.
-         انجام معاينات دوره ايي به منظور انجام مراقبت بهداشتي بر اساس دستورالعمل مربوط .
-         معاينات بهداشتي متناوب با هدف بيماريابي ، ارجاع و درمان .
-         مراقبت از دانش آموزان نيازمند مراقبت هاي ويژه مانند مبتلايان به بيماري ديابت و ....
-         مراقبت هاي فوري در صورت نياز به انجام كمك هاي اوليه در هنگام حوادث ، زخم ها ، بيماريهاي ناگهاني .
-         معاينات فصلي پديكلوز سر در كليه دانش آموزان استان .
-         مراقبت از رشد دانش آموزان و اقدام جهت بهبود تغذيه آنان .
-         ثبت و گزارش و پيگيري موارد ارجاع شده .
3        -تامين ، حفظ و ارتقاي سلامت محيط و ايمني مدرسه .
-         رعايت استاندارد هاي لازم براي محيط فيزيكي ، تاسيسات و تجهيزات مدرسه در هنگام ساخت و بهسازي آن .
-         اعمال مديريت و نظارت در زمينه نگهداري مناسب از امكانات موجود و محيط مدرسه .
4-بهبود تغذيه دانش آموزان
-         مراقبت از دانش آموزان با تعيين نوع و كيفيت مواد خوراكي ( ميان وعده ) بوفه مدرسه .
-         استاندارد نمودن برنامه غذايي مدارس شبانه روزي ، سبد تغذيه رايگان ، ميان وعده دانش آموزان بر اساس نياز گروه هدف .
-         نظارت بر بهداشت پايگاه تغذيه سالم و مواد خوراكي كه از طريق آن عرضه مي شود .
-         نظارت بر نحوه عرضه و توزيع مواد غذايي به دانش آموزان در داخل و اطراف مدرسه .
-         مشاركت در اجراي برنامه آهن ياري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي و دبيرستان .
-         شركت در كميته هاي استاني شير مدرسه و نظارت بر كيفيت و سلامت شير مدارس با همكاري بهداشت محيط و معاونت غذا دارو .
5- اجراي برنامه مدارس مروج سلامت در استان . سال تحصيلي 90-89: 13 مدرسه . سال تحصيلي 91-250:90 مدرسه. سال تحصيلي 92-91: 300مدرسه .
6-صدور شناسنامه سلامت و انجام معاينات جسماني دانشجويان بدو ورود به دانشگاه علوم پزشكي و ورود وضعيت سلامتي هر دانشجو در نرم افزار مربوطه .
7- همكاري در اجراي تحقيقات كاربردي كشوري در زمينه سلامت نوجوانان جوانان و مدارس .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 34924
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53277786 تعداد بازديد زيرپورتال: 1914910 اين زيرپورتال امروز: 646 سایت در امروز: 10316 اين صفحه امروز: 6