معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان قزوین
برنامه هاي سلامت نوجوانان جوانان و مدارس برنامه ها و فعاليت هاي بهداشتي مدارس  برنامه های سلامت جوانان:
1-مراقبت سلامت جوانان 18تا29 سال :
الف)ارزیابی دوره ای جوانان 18تا 29 سال تحت پوشش وثبت درسامانه سیب
ب)ارزیابی دوره ای دانشجویان18تا29 سال بدو ورود دانشگاه وثبت درسامانه سیب
ج) ارزیابی دوره ای طلاب18تا29 سال بدو ورود حوزه های علمیه وثبت درسامانه سیب
2- برگزاری کمیته های فصلی ارتقاء سلامت جوانان درخصوص رفتارهای سالم وپیشگیری از رفتارهای پرخطر، ترویج ازدواج سالم ، پیشگیری از حوادث ترافیکی وکاهش مرگ درگروه سنی جوانان 18تا29 سال/ کارگروه سلامت جوانان
3-ارائه آموزشها به جوانان 18تا29سال:
- در راستای ترویج ازدواج سالم درجوانان
- درخصوص رفتارهای سالم وپیشگیری از رفتارهای پرخطر در جوانان
 - درخصوص پیشگیری از سوانح وحوادث ترافیکی درجوانان 
-برگزاری کارگاههای ارتقاء مهارت اجتماعی 
4-تربیت سفیران سلامت دانشجو وکمپین های سفیران سلامت دانشجو
5-برگزاری هفته سلامت جوان 
6- برگزاری هفته ازدواج
7-همكاري در اجراي تحقيقات كاربردي كشوري در زمينه سلامت جوانان

برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس:
مراقبت سلامت نوجوانان با هدف بيماريابي ، ارجاع و درمان شامل :
- ارزيابي سلامت پیش دبستانیها (5 ساله)، تشکیل پرونده الکترونیک و ثبت نتایج در سامانه سیب.
 - ارزيابي سلامت نوآموزان در بدو ورود به پايه اول ابتدايي، تشکیل پرونده الکترونیک و ثبت نتایج در سامانه سیب
- ارزیابی سلامت دانش آموزان پایه های هدف، تشکیل پرونده الکترونیک و ثبت نتایج در سامانه سیب
- ارزیابی سلامت نوجوانان غیر دانش آموز پایه های هدف، تشکیل پرونده الکترونیک و ثبت نتایج در سامانه سیب 
- مراقبت از دانش آموزان نيازمند مراقبت هاي ويژه مانند مبتلايان به بيماري ديابت و ....
-   ثبت و گزارش و پيگيري موارد ارجاع شده 
- معاينات فصلي پديكلوز سر در كليه دانش آموزان استان
- اجراي برنامه مدارس مروج سلامت در استان
- مشاركت در اجراي برنامه آهن ياري دانش آموزان دختر مقطع اول و دوم متوسطه
- مشاركت در اجراي برنامه مکمل ياري دانش آموزان دختر و پسر مقطع اول و دوم متوسطه
- آموزش سلامت به دانش آموزان ، كاركنان مدارس و والدين دانش آموزان از طريق آموزش هاي مستقیم و غیر مستقیم
 - شركت در كميته هاي استاني شير مدرسه و نظارت بر كيفيت و سلامت شير مدارس با همكاري بهداشت محيط و معاونت غذا دارو
-تامين ، حفظ و ارتقاي سلامت محيط و ايمني مدرسه 
-         رعايت استاندارد هاي لازم براي محيط فيزيكي ، تاسيسات و تجهيزات مدرسه در هنگام ساخت و بهسازي آن -         اعمال مديريت و نظارت در زمينه نگهداري مناسب از امكانات موجود و محيط مدرسه
-بهبود تغذيه دانش آموزان
-    -        نظارت بر بهداشت پايگاه تغذيه سالم و مواد خوراكي كه از طريق آن عرضه مي شود .
-         نظارت بر نحوه عرضه و توزيع مواد غذايي به دانش آموزان در داخل مدرسه
-همکاری در اجرای تحقیقات کاربردی کشوری در زمینه سلامت نوجوانان و مدارس
 
بيشتر