اخبار
مهارت حل تعارض، مهارتی که نیازمند کسب تخصص و دانش در این زمینه است‌.
بیماری انفلوانزای فصلی 
 برگزاری بازآموزی «بسته جدید خدمتی کودک سالم»
آموزش پیشگیری از انفلوانزا در مدارس  
10 گام برای بهبود کیفیت خدمات و مراقبت های نوزادی
اجرای طرح هرخانه یک پایگاه سلامت منجر به افزایش خودمراقبتی می شود
یک واحد سرمایه گذاری در حوزه بهداشت می تواند به صرفه جویی ۱۴ واحدی در حوزه درمان منجر شود
طرح کشوری هرخانه، یک پایگاه سلامت همزمان در قزوین، سمنان و کاشان آغاز شد.
 برگزاری بازآموزی «بسته جدید خدمتی کودک سالم»
نقش گروه مامایی در اجرای طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت»
در هفته اول آذر ماه  طرح آزمایشی «هر خانه، یک پایگاه سلامت» در شهر محمدیه قزوین، افتتاح می شود
نشست  کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی معاونت بهداشتی برگزار شد
نشست فصل پاییز با موضوع وب سایت معاونت بهداشتی برگزار شد
برگزاری کمیته دانشگاهی نظام ثبت وطبقه بندی علل مرگ ، توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین
بازرسان بهداشت حرفه ای استان قزوین با برنامه ایمنی و بهداشت شاغلین پسماندها  آشنا شدند
چه کسانی در معرض خطر دیابت هستند؟
تمامی مشاوران و مدیران مدارس در سطح استان قزوین در حیطه پیشگیری از اقدام به خودکشی آموزش خواهند دید
فن بیان یعنی هنر نفوذ کلام و قانع کردن دیگران 
به مناسبت هفته ملی دیابت 24-18 آبان
اول آذر 98، آغاز طرح «هر خانه، یک پایگاه سلامت» در شهر محمدیه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...